De samenwerking met het Erasmus MC is begonnen in 1994. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte enerzijds om wetenschappelijk verantwoord aan verandertrajecten te werken in organisaties en anderzijds de behoefte vanuit het Erasmus MC om effectonderzoek in de praktijk te kunnen doen. Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC en Duco Molenaar van Preventned zijn deze relatie gestart en dit levert op dit moment een levendige uitwisseling van kennis en data op.

Een van de grote projecten die binnen deze gezamenlijke aanpak plaatsvindt wordt door ZonMW ondersteund met subsidie en omvat 22 organisaties in de Zorg in Limburg.

Het doel is om te ontdekken welke factoren leiden tot een verbeterde inzetbaarheid en een hogere werkmotivatie van de medewerkers in de organisaties. Het betreft een onderzoekspopulatie van 13000 medewerkers.

Onlangs zijn er uitkomsten gepresenteerd in de vorm van een Ebook. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op.

Lees meer over onze resultaatgerichte aanpak