Met een Preventief Medisch Onderzoek kan er meer inzicht verkregen worden in het werkvermogen en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast kunt u het ook inzetten wanneer er bijvoorbeeld in een Risico Inventarisatie en Evaluatie extra risico’s zijn vastgesteld.

Een Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit:
•de WerkVermogensMonitor ®;
•gezondheid- en/of fitheidtesten (Health Check);
•speciaal aanvullende testen, gericht op risico’s in het werk.

Voorbeelden van aanvullende testen zijn:
•een zichttest;
•een gehoortest;
•een longfunctietest
•een vingervaardigheidstest;
•bepaling van tilcapaciteit.