Preventned verbetert gezondheid medewerkers

Krehalon Industrie B.V. in Deventer is gespecialiseerd in meerlaagse, hoog barrière krimpverpakkingen. Het bedrijf exporteert naar markten in heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Oceanië en Midden- en Noord-Amerika. In totaal werken er ongeveer 200 medewerkers.

Duurzamer inzetbaar

Als bedrijf kent Krehalon Industrie hoge vaste kosten en sterk fluctuerende grondstofkosten. Deze grondstofkosten kunnen niet rechtstreeks aan de markt doorberekend worden. Zij wilde als onderneming minder afhankelijk worden van deze situatie. Door meer focus te leggen op kwaliteit, service, flexibiliteit, eenvoud en werkklimaat willen zij groeien. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijke peiler van hun organisatie.

Gezondheid werknemers

Als organisatie streeft Krehalon Industrie naar een inspirerend, gezond en veilig werkklimaat en werkt daaraan op een aantal niveaus:

  1. Leeftijdsopbouw
    Krehalon heeft te maken met een vergrijzend werknemersbestand. Ze leggen contacten met de arbeidsmarkt om jongeren binnen te halen en proberen door middel van snuffelstages hun naamsbekendheid vanaf het VMBO te verhogen.
  2. Samenwerking met ROC
    Krehalon blijft het personeel opleiden, ook de 60plussers. Het verfrist het werk voor de werknemers en de kwaliteit wordt verhoogd. Inspiratie in het werk verhogen is heel belangrijk om uitval te voorkomen.
  3. Belasting van medewerkers
    Een werkgroep bestaande uit extrusie operators heeft aangegeven wat (fysiek) zwaar is in de werkzaamheden. Al deze praktische punten op detailniveau worden opgepakt. Op deze manier willen ze de werkbelasting structureel verlagen, zodat mensen op hun 65e dit werk ook nog kunnen doen.

Gezondheidstest medewerker

Daarnaast werken ze ook aan de belastbaarheid van medewerkers. Elke twee jaar voeren ze een PMO uit, vaak samen met de WerkVermogensMonitor van PreventNed. Uit deze onderzoeken komen zaken naar voren waaraan ze als organisatie met hun medewerkers kunnen werken. Hun verzuimpercentage ligt nu (te) hoog. Door onderzoek proberen ze op afdelings- en ploegenniveau meer inzicht te verkrijgen om deze problematiek gericht te kunnen aanpakken. De leidinggevenden worden hiervoor opgeleid.

Gezond op het werk

Naar aanleiding van de resultaten uit de WerkVermogensMonitor is het BRAVO-project gestart. BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (minder) Roken, (minder) Alcohol, (gezondere) Voeding en (meer) Ontspanning. Op basis van BRAVO zijn de medewerkers bijeengekomen en heeft het management om input gevraagd: hoe kunnen we samen tot een hoger gezondheidsniveau komen? Krehalon is hierbij de discussie aangegaan met de medewerkers: in hoeverre mag een organisatie zich bemoeien met de gezondheid van medewerkers? Die discussie kan je als werkgever voeren. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar werkgever en werknemers hebben wel een wederzijds belang rondom dit thema. “We stimuleren en faciliteren, maar leggen als organisatie niets op”. Zonder draagvlak op de werkvloer is er geen duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Een concrete stap in deze is het structureel opzetten van een dialoog tussen leidinggevende en medewerker over gezondheid. Dit kan je vergelijken met een functioneringsgesprek. In dit kader gaan zij de mogelijkheden onderzoeken van een op het ‘huis-van-werkvermogen’ gebaseerde gesprekstool.

Wilt u ook meer weten over de WerkVermogensMonitor of over onze BRAVO-instrumenten, neemt u dan contact met ons op.