Door middel van een Quickscan Arbeid en Belasting worden lichamelijk en geestelijk belastende factoren in het werk geïnventariseerd. Doel is een advies uit te brengen over de aanpak van deze belastende factoren.

Doelgroep
De Quickscan kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau worden ingezet en wordt vaak toegepast als voorbereiding op verdere interventies zoals groepstrainingen Til- en Werktactiek®.

Protocol
Het onderzoek Arbeid & Belasting duurt, afhankelijk van de omvang, 2 tot 6 uur en wordt op locatie van de werkgever uitgevoerd. De totale duur van de eerste afspraak tot de rapportage is 12 werkdagen. Er wordt gebruik gemaakt van ‘Het stappenplan bedrijfsfysiotherapie’, de WerkVermogensMonitor ® en het ‘vijf-werkfactorenmodel’ (werktaak, werktijden, werkdruk, werkplek en werktechniek).

Resultaten
Een Quickscan Arbeid en Belasting zal leiden tot een rapportage met advies voor de aanpak van lichamelijk en geestelijk belastende factoren in het werk.

Evaluatie
Na het aanbieden van het rapport vindt overleg plaats met de opdrachtgever. In dit gesprek worden de doelstelling, de bevindingen en de adviezen geëvalueerd.

Begeleiding
Deelnemers worden begeleid door geregistreerde bedrijfsfysiotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799).