Relatie tussen Werkvermogen, BMI en Fysieke belasting onderzocht

PreventNed onderzoekt jaarlijks bij tienduizenden werknemers het werkvermogen. Naar aanleiding van dat onderzoek worden individuele medewerkers en organisaties ondersteunt in het verbeteren van de inzetbaarheid. Maar wat kunnen we leren van onderzoeken bij verschillende organisaties in dezelfde branche? Om hier antwoord op te krijgen stelt PreventNed geanonimiseerde data ter beschikking om onderzoek te doen.

Onderzoek relatie  Werkvermogen, BMI en fysieke belasting
In dit kader heeft HRM student Rik de Wit onderzoek gedaan naar een set van bijna 2200 medewerkers binnen de zorg. Uitgangspunt van het onderzoek is het inzichtelijk krijgen van de relaties tussen werkvermogen, BMI en fysieke belasting.

Enkele resultaten van het onderzoek zijn:
– BMI heeft een invloed op werkvermogen. Hoe hoger de BMI, hoe lager het werkvermogen. Het verschil in werkvermogen tussen een normaal gewicht en obesitas (BMI>30) is bijna 7%;
– Fysieke belasting heeft invloed op werkvermogen. Neemt de fysieke belasting toe dan daalt het werkvermogen;
– BMI hangt samen met de invloed van fysieke belasting op werkvermogen. Neemt de BMI toe, dan neemt ook de invloed van fysieke belasting op werkvermogen toe. Anders gezegd, medewerkers met een hogere BMI hebben meer problemen met de fysieke belasting wat zich laat zien in een lager werkvermogen;
– Werken in een ongemakkelijke houding heeft het grootste negatieve effect op werkvermogen. Daarna het tillen of dragen van lasten;
– Leeftijd blijkt ook nu van invloed op werkvermogen. Echter, met name de afname van het werkvermogen van medewerkers vanaf 50 jaar valt op. Gemiddeld daalt het werkvermogen elke 5 jaar met 1 punt;
– Medewerkers zonder onregelmatig werk scoren hoger op werkvermogen dan medewerker met onregelmatig werk;
– Medewerkers die 10-24 dagen verzuimen per jaar hebben een hogere BMI dan medewerkers die minder dan 10 dagen per jaar verzuimen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Toegepaste Psychologie student Rik de Wit in het kader van zijn afstudeeronderzoek.

Bent u benieuwd naar het werkvermogen van uw medewerkers? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie over de WerkvermogensMonitor® of het maken van een afspraak.