blog-rendement als motivatiefactor Preventned

dinsdag 7 februari 2017

Een rendement van 3 tot 10 maal de investering is een realistische verwachting in het kader van Duurzame Inzetbaarheid.

Menselijke waarde

Het denken over de opbrengsten van menselijke waarde in financiële zin levert regelmatig discussie op. De reden van deze discussie is dat medewerkers het gevoel kunnen hebben dat alles omgezet wordt in een financieel beginsel. Dit gevoel kan de creativiteit van de medewerker ‘lamslaan’. Een duidelijk voorbeeld hiervan was de bezetting van het Maagdenhuis van vorig jaar. De studenten vonden dat het bestuur was doorgeslagen met het ‘rendementsdenken’.

Rendement ten opzichte van bezuinigingen

Het bijzondere aan dit studentenvoorbeeld is dat het niet ging om rendement maar om kostenverlaging. Een platte bezuiniging, waarbij het bestuur ‘grip’ probeerde te krijgen op de organisatiekosten. Deze verwarring zien we erg vaak als het gaat om de term rendement, met als resultaat dat deze term in een kwaad daglicht komt te staan.

Rendement vraagt om investeren

Rendement is een opbrengst van een investering. Hierbij bestaat er naast de financiële opbrengst ook een opbrengst van ‘zachtere’ waarden zoals motivatie en werkgeluk. En dat is een veel positievere benadering van rendementsdenken. Deze benadering is realistisch indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De voorwaarde voor positief rendementsdenken is dat men de waardeketen in de organisatie volgt. In deze waardeketen is de medewerker het startpunt. Het eindpunt is de positieve opbrengst voor mens en organisatie. Dit is in blog 2 met een voorbeeld weergegeven.

waardeketen van mensen naar verhoogd rendement

Medewerker weer centraal

Door de medewerkers op de strategisch eerste plaats te zetten in het beleid van de organisatie komen er een paar belangrijke krachten los:

  • De drive van medewerkers wordt positief ondersteund
  • De mogelijke beperkingen van veranderingen worden als minder belangrijk beoordeeld
  • De motivatie neemt toe door de betrokkenheid

Het effect

De medewerker voelt zich terecht serieus genomen en raakt betrokken bij het resultaat (rendement) van de acties (investeringen). Dit raakt direct de motivatie van de medewerker. Het werkplezier neemt toe en de productiviteit van de medewerker ook.

Het mooie is dat Preventned dit in een financiële opbrengst kan weergeven.
Meer werkplezier en misschien zelfs wel werkgeluk voor de medewerker en continuïteit van organisatie voor de directie.

Concluderend, acties die gericht zijn op het verbeteren van het werkvermogen van medewerkers leveren een financieel rendement van 3 tot 10 maal de investering.

Oftewel, Happy People, Good Results!

Dit is het derde deel van de serie over rendement.

Vorige delen zijn:
Deel 1 Algemene beschrijving van Rendement
Deel 2 Rendement in de praktijk

Volgende keer in deze serie: rendement ten opzichte van andere organisaties 

Duco Molenaar
Duco Molenaar is oprichter en mede-directeur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft een blogcyclus over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.