Blog factoren werkvermogen en rendement - Preventned

donderdag 10 augustus 2017

In deze aflevering van de rendementscyclus ga ik dieper in op de factoren die het rendement kunnen voorspellen. En hoe dit samenhangt bij verschillende organisaties.

Rendementsvraagstuk

Beslissers in een organisatie maken vaak de volgende afweging; ‘Moeten we wel of niet ‘deze investering’ doen, en als we dat doen wat is dan de opbrengst?’

Als het gaat om investeringen voor de medewerkers is de afdeling HR vaak overvraagt. Zij hebben geen antwoord op de term rendement. Omdat zij geen inzicht hebben in de opbrengst van de interventies die zij inzetten.

Werkvermogen als indicator van rendement

Het werkvermogen van medewerkers binnen een organisatie geeft een heldere indicatie van het rendement van die organisatie.

Het werkvermogen is de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.

Dit is heel goed te zien in de relatie werkvermogen en productiviteit. Een verhoogd werkvermogen gaat gepaard met een hogere productiviteit. Dat laat onderstaande grafiek duidelijk zien.

Bron: Onderzoek ‘De kracht van duurzame inzetbaarheid’, door ZorgaanZet, Erasmus MC en Preventned

Deze correlatie is bewezen op individueel niveau, maar blijft ook overeind als je kijkt op het niveau van volledige organisaties.  Als bijvoorbeeld ziekenhuis A gemiddeld een hoger werkvermogen heeft dan ziekenhuis B, dan hebben zij negen van de 10 keer  gemiddeld ook een hogere productiviteit.

Onafhankelijk van branche of organisatie zien we vergelijkbare verhoudingen. Om dit te illustreren heb ik van 5 organisaties uit diverse branches hun werkvermogen en productiviteitscijfers in beeld gebracht. En je ziet het, een organisatie met een hoger gemiddeld werkvermogen, laat een hogere productiviteit zien.

De correlatie tussen werkvermogen en productiviteit is niet de enige indicator van rendement. Om zowel de beslissers als HR te helpen deel ik graag een aantal bewezen conclusies om afwegingen bij investeringsbeslissingen makkelijker te maken:

Hoe hoger het werkvermogen van een medewerker, hoe hoger zijn productiviteit
Hoe hoger het werkvermogen, hoe hoger de geluksbeleving van de medewerkers
Hoe hoger het werkvermogen, hoe lager de inzetbaarheidskosten

  Hoe lager het werkvermogen, hoe hoger het verzuim.
Hoe lager het werkvermogen, hoe lager de motivatie
Hoe lager het werkvermogen, hoe lager de creativiteit.

Het is voor de continuïteit van een organisatie dus van groot belang om het werkvermogen als meetstandaard in te voeren. En vervolgens te sturen op de factoren die het werkvermogen positief beïnvloeden.

De stuurfactoren om het werkvermogen en dus het rendement te verhogen kunnen echter per organisatie wel verschillen. Waar de ene organisatie baat heeft bij het versterken van het leiderschap kan de andere juist het meeste baat hebben bij het verbreden van de uitvoeringstaken. We meten tot 60 stuurfactoren in ons onderzoek en de belangrijkste top drie geeft de organisatie richting op beleidsniveau.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om het rendement van jouw organisatie te verhogen? Lees dan over onze resultaatgerichte aanpak of neem contact met ons op.

Dit is het vierde deel van de serie over rendement.Vorige delen zijn:
Deel 1 Algemene beschrijving van Rendement
Deel 2 Rendement in de praktijk
Deel 3 Rendement als motivatiefactor

Duco Molenaar
Duco Molenaar is oprichter en mede-directeur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft een blogcyclus over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.