04588533-boeren-plukkenNadat de WerkVermogensMonitor® is ingevuld kan aanvullend onderzoek van toepassing zijn. Een aanvullend onderzoek bestaat uit een Individueel Verdiepend Gesprek. Deze vinden plaats om uitval van medewerkers met een risico op uitval te voorkomen.  Met name de medewerkers die rood en/of oranje scoren met de WerkVermogensMonitor® komen hiervoor in aanmerking.

Protocol

Met behulp van een protocol wordt de exacte reden van het verminderde werkvermogen bepaald. In samenspraak met de medewerker wordt gekomen tot een plan van aanpak. De medewerker heeft vervolgens zelf de mogelijkheid om dit plan van aanpak uit te voeren en hier al dan niet ondersteuning bij te vragen.

Concrete verwachting/ uitkomst/ resultaat

Een verbetering van het werkvermogen en de inzetbaarheid van de medewerker en het wegnemen van het risico van uitval.

Evaluatie

Resultaten van het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken bij minimaal 10 medewerkers die deel hebben genomen aan de aanvullende onderzoeken . Op dat moment vindt ook een projectevaluatie plaats. Effect van eventuele interventies kan gemeten worden door na een periode van 6 maanden de WerkVermogensMonitor ® nogmaals door de medewerker te laten invullen.

Professionals

Het Individueel Verdiepend Gesprek wordt uitgevoerd door een adviseur van Preventned of een door Preventned opgeleide professional.