In de actie-fase van onze trajectaanpak zetten wij diverse interventies op individueel of groepsniveau in.
Welke dat worden is natuurlijk afhankelijk van de resultaten uit de focus-fase.

Om een beeld te krijgen van de soort interventies die wij met resultaat gebruiken laten we hier een kleine greep van de mogelijkheden zien.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.