Wilt u de inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten? Dan is het belangrijk om te weten:

 • welke aspecten van inzetbaarheid belangrijk zijn voor uw organisatie;
 • voor welke thema’s de noodzaak voor verandering het grootste is;
 • op welke aspecten van inzetbaarheid u de meeste invloed kunt uitoefenen.

Het product “van inzicht naar inzetbaarheid”, de expertise van de adviseur en de gestructureerde aanpak hebben geleid tot een prioriteitenlijst van noodzakelijke veranderingen die vallen binnen de cirkel van betrokkenheid & beïnvloedbaarheid en die kunnen leiden tot verbetering van het werkplezier en inzetbaarheid van de medewerkers op de afdeling planning & control.

Rogier Hoogstraate
Hoofd Planning & Control
Bravis Ziekenhuis

Hoe verkrijgt u dit inzicht? 

U start een sessie van een bestaande of samengestelde stuurgroep van medewerkers in uw organisatie. In dialoog vindt u dat wat belangrijk is voor uw organisatie en waarop u de meeste en het gemakkelijkste invloed heeft. De basis voor deze dialoog wordt gevormd door achtergrondinformatie over bijvoorbeeld:

 • verzuim;
 • verloop;
 • productiviteit;
 • werkvermogen;
 • werksfeer;
 • leefstijl;
 • huidige of vroegere acties t.a.v. werkvermogen en inzetbaarheid;
 • eventueel beschikbare resultaten van die acties.

Door de dialoog komt u tot handreikingen die passen bij uw organisatie en uw medewerkers. Deze handreikingen vormen de basis om in de sessie van de stuurgroep te komen tot concrete acties en interventies.

De door jullie begeleide sessies om vervolg te geven aan de werkvermogensmonitor heb ik als erg positief ervaren. Gedurende die sessies hebben we met de twee subteams goed kunnen bepalen welke thema’s volgens de subteams het meest relevant zijn om op te pakken. Die thema’s hebben de subteams tijdens de sessies ook goed met elkaar kunnen verkennen. Wat verstaan we nu onder ‘procesdenken’ bijvoorbeeld? En wat loopt er nu wel goed en niet goed qua ‘flexplekken’? Vervolgens hebben we die thema’s in de sessies ook goed weten te prioriteren op basis van de vragen hoeveel mensen het raakt en hoeveel invloed we er zelf als (sub)team op hebben. De sessies hebben ook een mooi gesprek op gang gebracht, zowel in de subteams als binnen de gehele afdeling. Complimenten ook voor jullie begeleiding van de sessies, zeker nu de sessies niet altijd vanzelf liepen. Kortom; een mooie aftrap om er ook écht mee aan de slag te gaan!

Paul van Minnen
Manager Bedrijfsvoering
Talis

Wat Preventned voor u betekent

Ervaren adviseurs van Preventned faciliteren de dialoog. Zij structureren informatie en ondersteunen in het maken van het actieplan. Bovendien delen zij hun kennis en doen concrete, onafhankelijke aanbevelingen. Combinatie van hun expertise in gezondheidsmanagement, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid en kennis van de stuurgroep over de organisatie leiden tot concrete interventies, waarmee uw organisatie direct kan starten en die met minimale inzet het maximale bereiken. En daarmee vergroot u inzetbaarheid van uw medewerkers.

Wat het oplevert

Met inzicht in deze items kunt u een concreet actieplan ontwikkelen. Dit plan bestaat uit interventies voor (een deel van) uw medewerkers. De interventies verbeteren inzetbaarheid van medewerkers zo efficiënt mogelijk. Dit doordat u weet welke aspecten van inzetbaarheid belangrijk zijn en welke aspecten u gemakkelijk kunt beïnvloeden.