Door middel van loopbaanbegeleiding worden medewerkers begeleid en ondersteund bij verplaatsing naar een nieuwe werkomgeving binnen de eigen of naar een andere organisatie.

Doelgroep
Loopbaanbegeleiding wordt uitgevoerd op individueel niveau.

Protocol
Concreet bestaat loopbaanbegeleiding uit aanbodversterking (onder andere beroepskeuzeadvies, sollicitatietraining en eventueel een korte, functiegerichte scholing), bemiddeling naar een andere werkgever en nazorg. De begeleiding bestaat uit gesprekken met de werknemer en de werkgever.

Resultaten
Verwacht kan worden dat loopbaanbegeleiding leidt tot een passende werkkring bij een nieuwe werkgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duco Molenaar (duco.molenaar@preventned.nl).