Het begrip werkvermogen is rond 2005 ontstaan. De Work Ability Index (WAI) werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd. Er was behoefte aan een Nederlands begrip voor Work Ability. De volgende definitie is toen aan het begrip werkvermogen gegeven:

Definitie werkvermogen:
‘de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Het werkvermogen van een medewerker wordt niet alleen bepaald door arbeidsfactoren. De variabelen die het werkvermogen bepalen worden samengevat in het ‘Huis van Werkvermogen’ of ‘Huis van Ilmarinen’, vernoemd naar Prof. Dr. Juhani Ilmarinen, grondlegger concept van werkvermogen en Work Ability Index. Zie hieronder zijn uitleg.

 

Huis van Werkvermogen

Huis-van-WerkvermogenDe onderste verdieping is de basis en bevat de fysieke en geestelijke gezondheid. Daarna heeft men kennis en vaardigheden nodig om het werk goed te kunnen doen. De volgende verdieping bestaat uit werkattitude en motivatie. Het belangrijkste element, de arbeidssituatie, wordt met name bepaald door het leiderschap van de direct leidinggevende. Deze elementen bij elkaar opgeteld, bepalen het werkvermogen.

WerkVermogensMonitor® versus Work Ability Index

In samenwerking met het Erasmus MC heeft Preventned de WerkVermogensMonitor® ontwikkeld, een wetenschappelijk onderbouwd instrument.

De WerkVermogensMonitor® bestaat naast de WAI, uit vragenitems die inzicht geven in redenen voor verminderd vermogen van individuele en/of groepen medewerkers. Deze items zijn: Werkomstandigheden (tempo, afwisseling, zelfstandigheid en fysieke belasting), Leefstijl en Body Mass Index.

Daarnaast is het item ‘Productiviteit’ opgenomen om inzicht te krijgen in de financiële waarden van af- of toegenomen werkvermogen.

Wilt u ook meer inzicht in het werkvermogen van uw medewerkers en daarmee concreet aan de slag, neemt u dan contact met ons op.