In de Focus-fase van onze HCD-programma brengen wij met de WerkVermogensMonitor® het risico op uitval en verbetering van werkvermogen, productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers voor uw organisatie in kaart.

Elke organisatie heeft elk jaar wel een medewerkers-tevredenheidsonderzoek, ik vind dat dat een duurzaam inzetbaarheidsonderzoek moet worden. De medewerkerstevredenheid is daar maar een klein onderdeel van. En op individueel niveau, bijvoorbeeld in de jaargesprekken zou je echt met je medewerkers in gesprek moeten gaan over de toekomst. Waar gaat de organisatie naartoe? Waar gaat de medewerker naartoe? En die twee hoeven niet altijd veertig jaar lang dezelfde weg te bewandelen, dat is een achterhaald idee.
Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus Medisch Centrum

Voor wie is de WerkVermogensMonitor® bedoeld?

De WerkVermogensMonitor® kan worden ingezet voor alle medewerkers in alle branches. De methode kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau worden ingezet.

Fasen van de WerkVermogensMonitor®

Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen, zoals weergegeven in onderstaand schema.

Stap Fase Handelingen Uitvoering
1 Voorbereiding Preventned bereidt het afnemen van de lijsten voor. Preventned
2 Afname vragen Medewerkers vullen de vragenlijst in (internet of papier). Opdrachtgever
3 Verzamelen gegevens De lijsten worden verwerkt. Daarnaast worden de achtergrondgegevens verzameld en ingevoerd. Preventned en Erasmus Universiteit
4 Berekenen De resultaten worden berekend aan de hand van een gevalideerd systeem. Erasmus Universiteit
5 Rapportage De resultaten worden in een rapport verwerkt en met de opdrachtgever besproken. Preventned


Wat levert het concreet op?

Op individueel niveau is de concrete verwachting het voorkomen van uitval. Voor de gehele organisatie of een specifiek onderzochte groep resulteert het traject ten minste in concrete aanbevelingen om gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid te verbeteren en/of te borgen. Resultaten van het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken en op dat moment vindt ook een projectevaluatie plaats.

Begeleiding van het onderzoek wordt verzorgd door een projectmanager. Dataverwerking en het implementeren van de nieuwste inzichten vindt plaats door het Erasmus MC.

Wil  je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op.

Terug naar de vorige fase

Op naar de volgende fase