Samenwerking Erasmus MC en experts

Erasmus MC

De samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum is begonnen in 1994. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om wetenschappelijk verantwoord aan verandertrajecten te werken in organisaties en om effectonderzoek in de praktijk te kunnen doen.
Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC en Duco Molenaar van Preventned zijn deze relatie gestart en dit levert op dit moment met meerdere contacten binnen het EMC een levendige uitwisseling van kennis en data op.

Een van de grotere trajecten die binnen deze gezamenlijke aanpak heeft plaatsgevonden omvat 22 organisaties in de zorg in Limburg met een onderzoekspopulatie van 13.000 medewerkers. Deze uitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van het E-book De kracht van inzetbaarheid.

Ebook vol voorbeelden van duurzame inzetbaarheid - Preventned