Berichten

Begin bij het begin

“Je moet gewoon ergens beginnen”. Zegt de dame naast mij. We zitten in de inspiratiekamer bij een zorginstelling. En zijn op zoek naar het haakje waaraan we ‘het verhogen van het werkplezier van de medewerkers’ kunnen hangen.

Dat dat niet makkelijk is, blijkt in het gesprek. Telkens als we doorvragen en met voorbeelden komen, blijkt hoeveel er nog niet is op dit gebied. De grootste wens voor de aankomende 5 jaar is meer werkplezier voor de medewerkers en dat de medewerkers ook bij de organisatie blijven.

Daarnaast is er ook een grote wens voor het verhogen van het eigenaarschap bij medewerkers. ‘want die pakken ze maar niet op’. Sommige teams zijn aangewezen om hier al mee aan de gang te gaan maar die weten eigenlijk niet goed wat het inhoudt en hoe zij dit moeten doen.

Zonder visie toch beginnen?

Kortom een organisatie die heel graag wilt maar niet weet hoe ze het moeten aanpakken. Best moeilijk ook zonder visie en zonder draagvlak van het management. En dus, heel terecht, ergens maar begint.

Maar het leuke is wel omdat ze dus ergens zijn begonnen, zij nu toch op de plek komen waar ze zich gaan afvragen wat ze er mee willen bereiken. Wat het hogere plan is. En dat zij zich beseffen dat ze andere mensen erbij moeten betrekken om dat resultaat te bereiken of op dat hogere plan te kunnen komen. Dus beginnen zonder visie en doel is niet handig. Maar helemaal niks doen ook niet. En het mooie is, is dat dit dus vanuit deze medewerkers zelf komt. Zij hebben blijkbaar de behoefte. En dat is wel wat je uiteindelijk als organisatie wilt.

Staaltje eigenaarschap

We ronden het gesprek af met de afspraak dat wij een voorstel geven om op kleine schaal met hun eigen team aan de gang te gaan, als proefteam. En zij geven aan dat zij met de juiste stakeholders in de organisatie gaan praten. Om te zorgen dat dit thema breed op de agenda komt te staan.
We zien wel hoe het afloopt en we zien wel wat er uit gaat komen. Maar de wil is er en dat is al een mooi begin!

Best wel een staaltje eigenaarschap zo!

Hoe zit het met de eigenaarschap van uw medewerkers?

Weet u wat hun wensen zijn? Is de visie van de organisatie duidelijk bij uw medewerkers? En wat zou een eerste stap kunnen zijn om het werkplezier te verhogen bij u in de organisatie?

Wilt u het er eens over hebben met ons, neem dan contact met ons op. Ons resultaatgerichte aanpak levert zoveel informatie en verandering op dat we u hier graag mee helpen. Wat natuurlijk altijd begint met goed gesprek. De lekkere koffie staat klaar!

 

“Visie bepalen door open te staan, door geïnteresseerd en nieuwsgierig te blijven, door de juiste mensen erbij te betrekken, door verder te kijken dan jouw eigen plan en door te laten weten wat je met de organisatie wilt bereiken.”
– Mirjam Peek, Preventned –

 

Mirjam PeekMirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar geluk.

Gezond en gemotiveerd werken bij De Keuken Groep

De Keuken Groep (DKG) is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens.

In 2016 heeft Preventned in samenwerking met het Expertisecentrum Meubel (ECM) bij ruim 250 medewerkers een onderzoek uitgevoerd bij DKG de Keukenfabriek in Bergen op Zoom. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn op individueel- en teamniveau diverse acties ingezet om het werkvermogen en werktevredenheid van medewerkers te verbeteren.

 

Ook focus bij ondersteunende diensten en merken-organisaties

In september jl. zijn we van start gegaan binnen de andere onderdelen van DKG. Het gaat hierbij om de ondersteunende diensten en de merken-organisaties (Bruynzeel Keukens, Keller Keukens en DKG Keukens). Ook bij dit nieuwe traject vormt de focusanalyse het begin voor een actieplan op teamniveau en worden medewerkers die dreigen uit te vallen uitgenodigd voor een individueel verdiepend gesprek.

Win-win situatie voor medewerker en organisatie

DKG kiest voor de Werkvermogensmonitor®, omdat het bijdraagt aan de gezondheid, het de vitaliteit bevordert en uiteindelijk zorgt voor een win-win situatie. De medewerkers van DKG zijn vitaal, tevreden en hebben een goed werkvermogen en dat zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerd en met veel plezier kan werken binnen hun organisatie.

 

Leven van Top tot Teen bij LEVANTOgroep

De LEVANTOgroep is de holding van de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M, Opvangcentrum Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. LEVANTO staat voor LEven VAN TOp tot teen. Samen ondersteunen zij mensen in Zuid- en Midden-Limburg op het gebied van Geestelijke Gezondheid en Maatschappelijke Opvang.

Voor een leven in balans.

Voorzitter Raad van Bestuur Paul Schefman legt uit, ‘De LEVANTOgroep leert je hoe je weer kunt leven van top tot teen. Hoe je het vertrouwen in jezelf terugvindt. Hoe je ontdekt hoe krachtig en sterk je eigenlijk bent. En hoe je vol zelfrespect deel kunt uitmaken van de samenleving.

En dit ambiëren wij ook voor onze medewerkers. Samen maken wij ons sterk voor een leven in balans.’

Focus voor medewerkers, team en directie

Bij de LEVANTOgroep voeren wij een traject uit waarbij we gestart zijn met een onderzoek met de WerkVermogensMonitor® bij 455 medewerkers. De focus van het onderzoek ligt op werkvermogen, bevlogenheid en geluk van de medewerkers. Door middel van dit onderzoek krijgt LEVANTOgroep een gestructureerde focusanalyse van de beleving van hun medewerkers op deze factoren.

Het traject wordt vervolgens op individueel, teamniveau en directieniveau aangepakt.

Het onderzoek wordt opgevolgd met individueel verdiepende gesprekken voor medewerkers die dreigen uit te vallen binnen afzienbare tijd. Zij krijgen extra tijd en aandacht om uit te zoeken waar zij vastlopen en welke actie zij kunnen nemen om deze belemmeringen weg te halen.

Onder begeleiding van Preventned worden een aantal infogramsessies uitgevoerd waarbij de specifieke resultaten op teamniveau besproken worden en vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Aan de hand van de focusanalyse wordt met HR en de directie besloten waar de prioriteit komt te liggen en welke acties er worden uitgezet.

 

Nieuwsbrief Mei | Aandacht is key

“Er is geen probleem dat je niet kunt oplossen met een beetje extra aandacht”

Aandacht heeft dan ook een prominente plek in onze mei-nieuwsbrief. Op verschillende manieren speelt aandacht de hoofdrol in ons dagelijkse werk. Bij ons, bij onze klanten, en ook bij onze samenwerkingspartner Erarsmus MC.

We geven je een blik op verschillende manieren hoe een beetje extra aandacht extra waarde kan betekenen.

Pak een kop koffie, ga er voor zitten, en besteed eventjes aandacht aan jezelf door onze nieuwsbrief te lezen!

Royal Herkel over de kracht van aandacht voor duurzaamheid

kracht van aandacht voor duurzaamheid door PreventnedRoyal Herkel wil de beste werkgever worden van Provincie Flevoland, en uiteindelijk van Nederland.

Monique Jansen, HR-Manager van Royal Herkel: “Wij willen dat medewerkers met plezier naar het werk gaan en in een veilige werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Iedereen gezond en met plezier naar het werk! Dit is ook de reden geweest om met Preventned te gaan samenwerken.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Royal Herkel heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze hebben een lerende organisatie gecreëerd waarin hun mensen iedere dag bezig zijn met continue verbetering van de productie, vermindering van restafval en energiegebruik, duurzame inkoop en een optimale groene logistieke keten.

“Wanneer medewerkers privé problemen hebben dan kunnen ze hiermee altijd terecht bij de leidinggevende. Samen wordt er gekeken of wij bij bepaalde problematiek kunnen ondersteunen. Ook de afdeling HR biedt hierin een luisterend oor. Laatst hebben we bijvoorbeeld nog met een medewerker meegekeken hoe hij een gehoorapparaat via zijn zorgverzekeraar kon organiseren. De medewerker was al jaren doof aan één oor en had geen geld voor een gehoorapparaat maar durfde geen hulp hiervoor in te schakelen.”

Maatschappelijk waarde

“Royal Herkel creëert welzijn en is de eerste keuze in Europa voor de betrouwbare productie van voedingssupplementen, medische hulpmiddelen en speciale cosmetica van de allerhoogste kwaliteit.

Daarvoor is een goede samenwerking nodig met de Gemeente Zeewolde, maar ook met de Provincie Flevoland zijn er warme contacten. Vanuit deze contacten is er bijvoorbeeld een samenwerking ontstaan met Team Z. Team Z begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door de groei die Royal Herkel voor ogen heeft hoopt Royal Herkel de komende jaren nog vele collega’s aan zich te kunnen binden.”

Belang van bewustwording in alle lagen van de organisatie

“Vanuit alle lagen van de organisatie zijn wij ons bewust van de waarde van onze medewerkers. Vanuit het MT, HR en ook vanuit de leidinggevenden. Door middel van het organiseren van personeelsbijeenkomsten, het bespreken van het onderwerp tijdens diverse overleggen (OT/MT en afdelingsoverleggen). Maar ook het uitgebreid aandacht geven aan het onderzoek met de WerkVermogensMonitor® en Preventief Medisch Onderzoek (WVM/PMO).”

Duurzaamheid en rol van sociaal kapitaal in jaarverslag?

“Duurzaamheid is nog zo’n “vers” onderwerp. Het traject dat we hebben ingezet met Preventned is een eerste stap. Het opnemen in het jaarverslag is een wens.”

tips

3 effectieve tips om medewerkers meer aandacht te geven

Door Mirjam Peek.

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’ is een bekend gezegde. En het is ook nog eens waar. Geef je aandacht aan je medewerkers dan voelen zij zich gehoord en gezien. Dat is één voordeel.

Nog meer voordelen zijn dat je als leidinggevende weet wat er speelt in jouw team, en bij jouw medewerkers persoonlijk. Daarnaast krijg je van hen uit eigen mond te horen wat er anders zou kunnen. En krijgen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen uitdagingen. Als je daar tenminste naar vraagt en hen de mogelijkheid geeft om het zelf aan te pakken.

Hieronder 3 tips die onze klanten effectief hebben toegepast om hun medewerkers meer te betrekken bij de werkzaamheden en meer eigen regie te nemen (en te krijgen!). Deze tips komen uit de business cases op onze website.

Tip 1: Het Verbeterbord

Bij Schaeffler hebben VINI sessies geleid tot een concrete actie: het ‘verbeterbord’. Op elke afdeling staat een whiteboard met de KPI’s en activiteiten van de afdeling. De leidinggevende start iedere ochtend met een kick-of van 15 minuten waarin het team de dag indeelt. Zaken die men zoal bespreekt zijn: Wat zijn onze doelen van vandaag? Hoe voel je jezelf? Welke taken kun je vandaag op je nemen? Wat speelt er in de rest van de organisatie? Medewerkers zijn betrokken en voelen zich serieus genomen.
Zie business case Schaeffler

Tip 2: Afspraak is afspraak

Bij Romaro Schoonmaakbedrijf hebben ze een heel simpele afspraak gemaakt met hun medewerkers: in de gehele organisatie geldt: ‘Afspraak is afspraak’. Medewerkers weten dat als zij een vraag stellen aan hun leidinggevende, zij op korte termijn een antwoord krijgen. Dat geeft vertrouwen. Medewerkers ervaren het werk daardoor als minder zwaar.
Zie business case OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten)

Tip 3: Haal meer informatie uit een stuurgroep

Zorg voor breed draagvlak onder de medewerkers. Dit kan door een stuurgroep te formeren. Optimale afstemming bereik je niet door je plan vooraf al helemaal klaar te hebben, maar juist door alle betrokkenen serieus te laten meedenken. Zorg ook dat je stuurgroep voldoende breed is en bestaat uit alle lagen van de organisatie.
Zie business case Elkerliek Ziekenhuis

BonusTip : Communiceren!

Vertrouwen is het sleutelwoord voor een geslaagde aanpak. Openheid over het hoe en waarom van de aandacht bevordert het vertrouwen en medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Een goed geplande communicatie kan hier zeker aan bijdragen.

Een mooie bijkomstigheid aan deze tips is, dat het niet altijd veel geld hoeft te kosten. Het zijn vrij makkelijk in te zetten tools. Maar let op; er is wel aandacht nodig en continuïteit! Als je er voor gaat, ga er dan ook helemaal voor!

Hulp nodig?

Natuurlijk kunnen wij je hierbij helpen. Met onze resultaatgerichte aanpak verbetert het rendement van jouw organisatie en creëren we mogelijkheden voor medewerkers zodat zij met plezier naar het werk gaan.

Daarnaast hebben wij allerlei tools om medewerkers te betrekken bij de organisatie om zo het gezamenlijke resultaat te behalen.

Zo kunnen wij:
– Een VINI-sessie verzorgen voor teams of stuurgroepen
– Een gratis Kop- en Munt strategiesessie voor HR en Financiën/bestuur
– Een Visie-sessie waarin wordt bepaald waar jullie naar toe willen met de organisatie op het gebied van plezier in het werk én rendementsverbetering. (op aanvraag)

Doe er je voordeel mee.

Mirjam PeekMirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar inzetbaarheid.