Berichten

AI Artificial Intelligence en geluk - Preventned

Artificial Intelligence en Geluk

Wat is het effect van die tussenkomst van computers in onze onderlinge menselijke communicatie?

blog-Productiviteit Werkvermogen Geluk Preventned

Werkvermogen, productiviteit & geluk: de nieuwe drie-eenheid?

De begrippen geluk, werkvermogen en productiviteit hebben intuïtief duidelijk invloed op elkaar.
Vooral productiviteit en werkvermogen lijken ontegenzeggelijk verbonden. Wat kan je ermee?

Blog Productie versus geluk - Preventned

Productie, de tegenpool van geluk?

Een hoge productie van je medewerkers of een hoog geluksgevoel bij je medewerkers. Wat is belangrijker? Het is het één of het ander, je kan niet allebei hebben. Toch?

Blog Preventned NIeuwe manier van werken

Maakt een nieuwe manier van werken gelukkig(er)?

Wat doet dit in een maatschappij waar ook veel overbelasting is bij medewerkers? Wat doet dit alles met geluk?

Blog Focus op geluk Preventned

Hoe start je met focus op geluk in jouw organisatie?

Focus op geluk leggen in jouw organisatie lijkt een verandering die niet zo maar gedaan kan worden. Hoe pak je dit aan? Hieronder de Niet-lullen-maar-poetsen-Top 3.

blog- Preventned factoren van geluk

Welke factoren hebben de grootste invloed op werkgeluk per branche?

Uit onze representatieve benchmark van BV Nederland blijkt dat het per branche nogal verschillend is welke factoren invloed hebben op het werkgeluk van medewerkers.

Vandaag is de Dag van het Geluk

Op 20 maart 2013 werd de eerste Dag van het Geluk gevierd nadat op 28 juni 2012 alle 193 lidstaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem voor deze resolutie hebben besloten.

Sindsdien wordt er wereldwijd op 20 maart De Dag van het Geluk gevierd.

Nastreven van geluk in jouw organisatie

Volgens de Algemene Vergadering van de VN is ‘het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel’.

In hoeverre is dit nastreven van geluk toepasbaar in organisaties? Waar gaat ‘geluk’ dan over? Want wat maakt iemand eigenlijk gelukkig?

Dat is voor elk mens anders. Een ieder heeft hierin zijn eigen verlangens, doelen en waarde waar hij/zij naar streeft.

Hoe kom je daar achter?

Wij weten inmiddels hoe je meer inzicht kan krijgen in het geluk van medewerkers en wat hen belemmert. Wij hebben het dan over de waarde van geluk.

In onze WerkVermogensMonitor® hebben wij een Geluksmodule. In deze module worden vragen gesteld over geluk, tevredenheid en zingeving (opgesteld i.s.m. EHERO, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam).

Uit de resultaten van de vragen zien wij dat geluk samenhangt met het werkvermogen.
Dat betekent dat er via het werkvermogen gestuurd kan worden op geluk!

Aangezien wij werkvermogen kunnen koppelen aan productiviteit, zien wij dat gelukkige medewerkers productiever zijn en daarmee niet alleen fijner samenwerken en met plezier naar het werk gaan maar ook het rendement van de organisatie verhogen!

Wil je een eerste stap maken?

Neem dan contact met ons op. En laten we er het bij een kop koffie eens over hebben. Waar liggen jouw uitdagingen? Wat is jouw doel en visie? Waarbij kunnen wij jullie helpen?

Wij hebben een missie en willen organisaties en mensen prikkelen om de waarde van geluk in het werk te ontdekken. Starten we vandaag bij jullie?

 

Blog gelukkige medewerkers zijn waardevoller - Preventned

Gelukkige medewerkers zijn waardevoller

Iemand anders gelukkig máken is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk. Maar wat kan je als organisatie wél doen om alle medewerkers fluitend naar hun werk te laten gaan?

Blog wat maakt een mens gelukkig - Preventned

Wat maakt een mens gelukkig?

Hét geheim van geluk heb ik niet voor je, maar ik kan wél wat licht laten vallen op een aantal werk gerelateerde factoren die zeker van invloed zijn op het geluk van je medewerkers…

werkvermogensmonitor

Resultaten geluksmodule: medewerkers met een goed werkvermogen zijn gelukkiger

Hoe krijg je gelukkige medewerkers? Door te sturen op werkvermogen, blijkt uit de resultaten met onze Geluksmodule.

Duco Molenaar, directeur Preventned: ‘Wij hadden het vermoeden dat geluk een relatie heeft met werkvermogen. In contact met Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO) hebben wij bij hen de vraag neergelegd of dit daadwerkelijk zo is. Daar is een mooie samenwerking uitgekomen met als resultaat de Geluksmodule.’

Samenwerking EHERO

EHERO is een wetenschappelijk instituut waar geluk wordt bestudeerd. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Zij doen dit door het leveren van wetenschappelijk onderbouwde kennis over geluk, met als doel het bevorderen van het maken van weloverwogen keuzes in de maatschappij, zowel door overheden, organisaties als individuen.

EHERO is onderdeel van de Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Werkvermogen versus gelukDe Geluksmodule

‘Wij werken al jaren samen met het Erasmus Medisch Centrum, samen met hen hebben wij onze WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. Een online vragenlijst waarin aan de hand van meer dan 55 stuurfactoren het werkvermogen van de deelnemer wordt bepaald. Het werkvermogen is de mate waarin iemand fysiek of mentaal zijn werk kan doen. Aan de WerkVermogensMonitor® (WVM) is nu in samenwerking met EHERO de Geluksmodule toegevoegd’.

Interessante uitkomsten Geluksmodule

Er zijn inmiddels meer dan 1000 medewerkers die de WVM en de Geluksmodule hebben ingevuld. De Geluksmodule bestaat uit 4 vragen over het thema geluk en zijn door EHERO ontwikkeld. Geluk, tevredenheid en zingeving worden bevraagd.

‘In de grafiek hieronder is goed te zien hoe geluk zich verhoudt tot werkvermogen. Je ziet dat mensen met een hoog werkvermogen, het hoogste geluk ervaren’, legt Duco uit.

 

‘Je kunt hieruit opmaken dat geluk inderdaad samenhangt met het werkvermogen. Sterker nog, EHERO doet al 10 jaar onderzoek naar geluk en zij geven aan dat gelukkige mensen 28% productiever zijn dan minder gelukkige mensen[1]. Dit komt overeen met resultaten uit onze database waaruit blijkt dat werkvermogen een relatie heeft met productiviteit. Dat medewerkers productiever zijn als ze gelukkig zijn verbaast ons dus niet. En het wordt nu door het onderzoek met de Geluksmodule bevestigd’.

Sturen op geluk kan niet, sturen op werkvermogen kan wel

‘Geluk en productiviteit zijn uitkomsten. Dus sturen op geluk zelf kan niet. Sturen op werkvermogen kan wel! Door focusonderzoek kan je de stuurfactoren naar boven halen die het werkvermogen beïnvloeden. Met als uitkomst gelukkigere en productievere medewerkers’.

Goed nieuws dus. En Preventned helpt om deze stuurfactoren te achterhalen die van belang zijn specifiek voor jouw organisatie en medewerkers.

Ben je benieuwd hoe wij dit doen?  Laat het ons dan weten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om mogelijkheden door te nemen.

 

[1] Bron: boek Het Rendement van Geluk. Een uitgave van SMO in samenwerking met ESAA en EHERO