Berichten

Werkvermogen, productiviteit & geluk: de nieuwe drie-eenheid?

P. Derkx, 2018
Erasmus University Rotterdam

Invloed van geluk, werkvermogen en productiviteit op elkaar

De begrippen geluk, werkvermogen en productiviteit hebben intuïtief duidelijk invloed op elkaar.
Vooral productiviteit en werkvermogen lijken ontegenzeggelijk verbonden. Als het voor een werknemer moeilijker wordt zijn werk uit te voeren, lijkt een lagere productiviteit een logisch gevolg.

Het effect van geluk op de waarde die werknemers toevoegen aan een bedrijf kan echter nog wel eens worden onderschat. Als een bedrijf grip krijgt op hoe de drie begrippen elkaar onderling beïnvloeden zal de efficiëntie kunnen worden verbeterd.

Werkvermogen, geluk en productiviteit kunnen vaag en onbeïnvloedbaar lijken. Echter kan via het werkvermogen van de werknemers de productiviteit en het geluk concreet en positief worden beïnvloed. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Een voorbeeld uit de praktijk beschreef Prof. Dr. Ruut Veenhoven in ‘het rendement van geluk’; de luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines kampte met financiële problemen. Zij bedachten een strategie waarbij de medewerkers meer inspraak kregen, meer beslissingsbevoegdheid en vrijheid om te handelen, dit had een positief effect op het werkvermogen. Het personeel raakte geïnspireerd en volgde niet langer blind het protocol: de service verbeterde drastisch.

Vergroten productiviteit en geluk via werkvermogen

Uit onderzoek met data van Preventned is gebleken dat het verbeteren van het werkvermogen de productiviteit van een werknemer kan vergroten met maximaal 278%. De relatie met geluk ligt iets gecompliceerder, maar het verbeteren van het werkvermogen van oudere werknemers (40+) kan hun geluk vergroten tot wel 126%. Deze percentages zijn berekend door ze te vergelijken met het slechtst mogelijke alternatieve scenario.
Het vergroten van het geluk en de productiviteit via het werkvermogen heeft nog meer positieve effecten: boven de 40 jaar beïnvloeden die twee elkaar ook nog eens positief. Zo is aangetoond dat deze drie begrippen invloed hebben op elkaar.
Zowel op financieel, sociaal en individueel gebied zal er op deze manier waarde gecreëerd worden. De operationele kosten kunnen worden verminderd en de inzetbaarheid van het personeel geoptimaliseerd. In sociaal opzicht verbetert de motivatie van de werknemers, waardoor het gevoel van werkdruk daalt en zij weerbaarder zijn voor mogelijke tegenvallers.

Geluk levert rendement op

Op individueel niveau uit zich dit in gelukkigere werknemers. Gelukkigere werknemers melden zich minder snel ziek en blijven langer in dienst bij hetzelfde bedrijf. Zo worden extra kosten voorkomen. Geluk is dus een integraal onderdeel van winstmaximalisatie, in plaats van een opzichzelfstaand doel. Zo is er gevonden dat gelukkige werknemers 33% winstgevender zijn, 300% innovatiever, meer interesse en creativiteit tonen in hun werk, flexibeler zijn en beter kunnen organiseren.

Dit artikel is gebaseerd op: Derkx, P. (2018). Workability, productivity & happiness: the new trinity?. Erasmus University Rotterdam.

 

 

 

Productie versus geluk

Door Duco Molenaar.

Productie, de tegenpool van geluk?

Een hoge productie van je medewerkers of een hoog geluksgevoel bij je medewerkers. Het is het één of het ander. Of is er misschien geen tegenstelling?

Hard werken en doorwerken, doorwerken, doorwerken!
Doorwerken tot je erbij neervalt. En geluk…..?,  dat doe je maar in je vrije tijd.

In de opbouwfase na de tweede wereldoorlog is hard werken de norm. Iedereen heeft de focus om een bijdrage te leveren aan het herstel van Nederland. De 6-daagse werkwerkweek is normaal wat daarna vrij snel overgaat in zaterdag een halve dag werken. 5,5 dagen werken per week dus.

Iedereen is zich ervan bewust dat werk noodzakelijk en dus ook zinvol is. Dit is geen vraag het is gewoon zo….

In de loop van de tijd ontstaat een hoog conjunctuur waarin een steeds breder deel van de bevolking het goed voor elkaar heeft. Geld speelt een minder grote rol omdat veel mensen voldoende budget hebben om een goed leven op te bouwen. Dit is natuurlijk wel een gemiddelde. Mensen gaan ook in plaats van huren, steeds vaker huizen kopen. Daarnaast wordt er enorm gespaard en vullen de pensioenpotten zich.

Het idee dat productie de norm is, blijft ook nu nog bestaan. Dit is gestoeld op het uitgangspunt dat bedrijven winst moeten maken (aandeelhouderswaarde) en organisaties (bijvoorbeeld ziekenhuizen) kostendekkend moeten werken. Productiviteit is en blijft een belangrijke basiswaarde voor het voortbestaan van bedrijven en organisaties.

Wat is er nog meer uit werk te halen naast een salaris?

Er is sinds de tweede wereldoorlog wel het één en ander veranderd in onze maatschappij. De huidige medewerkers in organisaties verwachten meer uit hun arbeid te halen dan alleen geld als tegenprestatie voor hun inzet. Dit vertaalt zich in meer eisen op persoonlijk ontwikkeling en het werk moet zinvol en maatschappelijk verantwoord zijn.

Dat zijn een paar behoorlijke eisen:

Een belangrijke voorwaarde van zinvol werk is dat de taakstelling van het werk duidelijk moet zijn. Bijvoorbeeld in de zorg hebben medewerkers gekozen voor zorgverlening en niet voor administratieve rompslomp. Natuurlijk, registratie hoort erbij, maar in het gevoel van veel medewerkers is de balans tussen zorg en administratie volledig zoek.

En dan de eis van maatschappelijk verantwoord bezig zijn;

De medewerkers willen graag een bijdrage leveren aan het geluk van anderen en van zichzelf. Het werk moet dus een gevoel van vervulling opleveren. Zingeving is een persoonlijke drijfveer en daarom lastig in één woord te vatten. Zo is bijvoorbeeld het klimaat een belangrijk thema waar medewerkers geen extra belasting op willen veroorzaken. En ook dat het werk geen ‘slavenarbeid’ van toeleveranciers mag opleveren. Deze eisen zijn voor een toenemende groep medewerkers belangrijk.

Ondertussen blijft de productie de norm…..

Dat lijkt te wringen in de praktijk. Of toch niet?

Productie versus Geluk

Veel organisaties lijken te worstelen met dit vraagstuk. Productie is nodig voor het voortbestaan van de organisatie en dus ook voor de baanzekerheid van de medewerkers. Maar de medewerkers, die nodig zijn om deze productie te bewerkstelligen, verwachten van hun werk dat het een aanvulling is op hun geluk, en dat het dus niet alleen om produceren gaat.

Waar ga je dan prioriteit aan geven: het verhogen van de productie, of het verhogen van het geluk bij medewerkers? Het lijkt een klassiek ‘kip en ei’ probleem te zijn.

Nu blijkt uit onderzoek dat gelukkige medewerkers productiever zijn. Sterker nog, medewerkers die lekker in hun vel zitten zijn 23% productiever dan medewerkers die dat niet zitten.

In de grafiek is te zien dat de medewerkers die zich niet gelukkig voelen (gem. cijfer voor geluk < 5) ook minder productief zijn. En aan de andere kant, de medewerkers die zich het meest gelukkig voelen, zijn ook het meest productief. De tegenstelling tussen geluk en productie bestaat dus helemaal niet.

De balans waar we ons als organisaties op moeten richten is echter wel veranderd.

Daar waar we in de voorgaande decennia ons konden richten op werk en productie is werk nu meer een vervulling van een missie geworden. Medewerkers willen het verschil maken. Niet alleen om een bestaan op te bouwen maar ook om een zinvolle bijdrage te leveren aan de organisatie, maatschappij en natuurlijk ook aan zichzelf.

Wil je hier meer over weten?

Preventned levert een bijdrage aan zinvol werken voor medewerkers in organisaties. Door middel van specialistische trajecten begeleiden we medewerkers en organisaties naar haalbare en zinvolle doelen. We verwelkomen je graag om met een kop koffie jouw vraagstukken te bespreken.

 

Duco Molenaar
Duco Molenaar is oprichter en mede-directeur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft over thema’s die linken aan rendement, leiderschap en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt. Wil je Duco als spreker op jullie event, neem dan contact met ons op.