Berichten

Begin bij het begin

“Je moet gewoon ergens beginnen”. Zegt de dame naast mij. We zitten in de inspiratiekamer bij een zorginstelling. En zijn op zoek naar het haakje waaraan we ‘het verhogen van het werkplezier van de medewerkers’ kunnen hangen.

Dat dat niet makkelijk is, blijkt in het gesprek. Telkens als we doorvragen en met voorbeelden komen, blijkt hoeveel er nog niet is op dit gebied. De grootste wens voor de aankomende 5 jaar is meer werkplezier voor de medewerkers en dat de medewerkers ook bij de organisatie blijven.

Daarnaast is er ook een grote wens voor het verhogen van het eigenaarschap bij medewerkers. ‘want die pakken ze maar niet op’. Sommige teams zijn aangewezen om hier al mee aan de gang te gaan maar die weten eigenlijk niet goed wat het inhoudt en hoe zij dit moeten doen.

Zonder visie toch beginnen?

Kortom een organisatie die heel graag wilt maar niet weet hoe ze het moeten aanpakken. Best moeilijk ook zonder visie en zonder draagvlak van het management. En dus, heel terecht, ergens maar begint.

Maar het leuke is wel omdat ze dus ergens zijn begonnen, zij nu toch op de plek komen waar ze zich gaan afvragen wat ze er mee willen bereiken. Wat het hogere plan is. En dat zij zich beseffen dat ze andere mensen erbij moeten betrekken om dat resultaat te bereiken of op dat hogere plan te kunnen komen. Dus beginnen zonder visie en doel is niet handig. Maar helemaal niks doen ook niet. En het mooie is, is dat dit dus vanuit deze medewerkers zelf komt. Zij hebben blijkbaar de behoefte. En dat is wel wat je uiteindelijk als organisatie wilt.

Staaltje eigenaarschap

We ronden het gesprek af met de afspraak dat wij een voorstel geven om op kleine schaal met hun eigen team aan de gang te gaan, als proefteam. En zij geven aan dat zij met de juiste stakeholders in de organisatie gaan praten. Om te zorgen dat dit thema breed op de agenda komt te staan.
We zien wel hoe het afloopt en we zien wel wat er uit gaat komen. Maar de wil is er en dat is al een mooi begin!

Best wel een staaltje eigenaarschap zo!

Hoe zit het met de eigenaarschap van uw medewerkers?

Weet u wat hun wensen zijn? Is de visie van de organisatie duidelijk bij uw medewerkers? En wat zou een eerste stap kunnen zijn om het werkplezier te verhogen bij u in de organisatie?

Wilt u het er eens over hebben met ons, neem dan contact met ons op. Ons resultaatgerichte aanpak levert zoveel informatie en verandering op dat we u hier graag mee helpen. Wat natuurlijk altijd begint met goed gesprek. De lekkere koffie staat klaar!

 

“Visie bepalen door open te staan, door geïnteresseerd en nieuwsgierig te blijven, door de juiste mensen erbij te betrekken, door verder te kijken dan jouw eigen plan en door te laten weten wat je met de organisatie wilt bereiken.”
– Mirjam Peek, Preventned –

 

Mirjam PeekMirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar geluk.

Maakt een nieuwe manier van werken gelukkig(er)?

Langdurig en intensief onderzoek, zowel nationaal als internationaal, heeft aangetoond dat gelukkige medewerkers meer bijdragen aan het bedrijfsresultaat dan ongelukkige medewerkers.

Wij zijn daar zelf ook actief in en komen steeds vaker nieuwe vormen van werken tegen bij klanten.
Wat mij triggerde na een gesprek met een van die klanten is hoe deze nieuwe werkvormen zich verhouden tot geluk. Zijn de mensen dan gelukkiger of maakt het niet uit?

Nieuwe manier van werken is niet nieuw

Sinds de jaren 80 wordt er al anders naar werken gekeken. Dat uit zich in methodieken als bijvoorbeeld Agile, Teal, Holacracy en Lean Startup.

Daarnaast komen er thema’s op de agenda die een andere visie geven op medewerkers. Thema’s zoals purpose, geluk, waarde, zelforganisatie, eigen regie en ontmanagen worden opgenomen in de visie van organisaties. Zelfs nieuwe functies ontstaan zoals de CHO: Chief Happiness Officer.
Gezien en gehoord worden

Ook de medewerkers zelf kijken anders naar werk. Jonge medewerkers willen werken voor een organisatie waar zij gezien en gehoord worden. Waar zij waarde kunnen toevoegen, niet alleen voor de organisatie maar zeker ook voor henzelf of voor de maatschappij.

Oudere medewerkers willen gezien en gehoord worden voor hun ervaring, capaciteiten en kwaliteiten. Daarnaast worden zij gevraagd zelf te onderzoeken hoe zij hun waarde, inzetbaarheid en carrière willen en kunnen inzetten.

Deze verschuiving zorgt voor snelle veranderingen en andere verwachtingen. Van medewerkers wordt verwacht dat ze flexibel zijn, gemakkelijk extra rollen op zich kunnen nemen die passen bij hun competenties met bijbehorende verantwoordelijkheden en doelen. Andere rollen worden gecreëerd, er is veel mogelijk.

Van organisaties wordt verwacht dat zij bijdragen aan de maatschappij, dat zij een duidelijke visie hebben en waarde bieden aan hun medewerkers. Maar ook nog dat zij een goede huisvader voor hun medewerkers zijn.

Het resultaat

Wat doet dit in een maatschappij waar ook veel overbelasting is bij medewerkers? Waar burn-out een hoge reden is van uitval. Waar er tevens veel ‘rollen’ zijn buiten organisaties voor medewerkers qua mantelzorg etc.
Wat doet dit alles met geluk? Hoe blijf je gelukkig en in balans als er zo veel van je wordt gevraagd? Van zowel de medewerker als de organisatie.

Dat lijkt de grote uitdaging van werkend Nederland te zijn van dit moment.

Het antwoord hierop is zo duidelijk als maar zijn kan.
Blijf met elkaar in verbinding en blijf zien wat de ander nodig heeft. Zorg er voor dat je er voor elkaar bent. Dan maakt het eigenlijk niet meer uit welke manier van werken je kiest voor je organisatie.

Want doe je dat niet….

Dan kan je teveel eilandjes krijgen. Dan kan het in een squad of team zelf goed gaan maar verlies je contact met de rest van de organisatie. Dan kan het dat generaties niet aansluiten. Dat de samenwerking hapert en dat de sterke en zwakke punten van elkaar niet worden gezien en kan je elkaar niet helpen en versterken.

Duidelijk en eerlijk zijn

Kortom, als organisatie is het belangrijk om duidelijk en helder te communiceren wat je visie is. Waar je naar toe wilt met de organisatie en wat je verwacht van de medewerkers.
Als medewerker is het belangrijk dat je eerlijk blijft naar jezelf. Als het niet gaat, trek dan aan de bel. Laat het niet te ver komen.

Succes!

Mirjam PeekMirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar geluk.