Berichten

Waarom werkgeluk prioriteit nummer 1 is

Medewerkers die geluk ervaren bij de uitoefening van hun werk dragen meer bij aan het behalen van het primaire doel van de organisatie. Lees hier meer.

“How can I help?”

Is dat de vraag die elke leidinggevende wat vaker zou moeten stellen? Ook deze vraag behandelen we bij de masterclass Werkgeluk op nummer 1

Gratis webinar Van crisis naar werkgeluk - hoe maak je de draai_Preventned

Gratis webinar: Van crisis naar werkgeluk – hoe maak je de draai?

Op 28 april a.s. om 10.30 uur vindt het gratis webinar ‘Van crisis naar werkgeluk – hoe maak je de draai?’ plaats. De crisis noodzaakt organisaties om nu onder grote druk die beweging in te zetten en/of te versnellen. Duco Molenaar (directeur Preventned) en Jan Tjerk Boonstra (Principal Consultant bij Human Capital Group) vertellen in dit gratis webinar hoe je een succes kunt maken van die transitie.

Tevredenheid of geluk - Preventned

De werktevredenheidsmaffia is weer aan de slag!

Het jaarlijks tevredenheidsonderzoek leidt tot een 6-jes cultuur. Ga je voor tevredenheid of voor écht waarde voor organisatie én medewerker?

Werkgeluk vs. medewerkerstevredenheid

Ik ben liever gelukkig dan tevreden. En ik denk dat mijn baas ook liever een gelukkige medewerker heeft, dan een tevreden medewerker. Hoe we tot die conclusie komen lees je in dit blog.

Blog gelukkige medewerkers zijn waardevoller - Preventned

Drie basisfactoren voor meer werkgeluk

Iemand anders gelukkig máken is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk. Maar wat kan je als organisatie wél doen om alle medewerkers fluitend naar hun werk te laten gaan?

Leid een organisatie zoals zeezeilers dat doen

Voor organisaties gaat een ‘behouden vaart’ met name om het behouden van medewerkers.
Hoe houd je koers en hoe veer je mee bij veranderingen? 

blog- Preventned factoren van geluk

Welke factoren hebben de grootste invloed op werkgeluk per branche?

Uit onze representatieve benchmark van BV Nederland blijkt dat het per branche nogal verschillend is welke factoren invloed hebben op het werkgeluk van medewerkers.