donderdag 14 mei 2020

Talis is een van de eerste organisaties die de HumanCapitalMonitor® heeft ingezet. “Talis, is eigenlijk de organisatie die er voor heeft gezorgd dat we de speciale ‘Corona’ editie hebben ontwikkeld,” zegt Cas Knibbeler, Adviseur bij Preventned.

“Net na de lockdown kreeg ik een email van Truus van der Sanden, P&O adviseur bij Talis, met de volgende vraag: We willen graag de vinger aan de pols houden rondom het werkgeluk en de productiviteit van onze medewerkers. Wat kun je thuis wel en wat niet en ook hoe iedereen er bij zit en of ze dingen missen? Ze gaf aan dat ze dit elke twee weken willen herhalen om de effecten van langdurig thuiswerken en elkaar niet ontmoeten te kunnen meten. En of wij zoiets dergelijks wel eens hadden gedaan?”

Tadaaa, de speciale ‘Corona’-editie van de HumanCapitalMonitor@ (HCM) was ontstaan.

Nu zijn we een maand verder en zijn de resultaten van de eerste meting binnen.

Truus vertelt: “ Met de HCM willen wij tijdens de crisisperiode in de gaten houden hoe het met onze medewerkers gaat. Met de uitkomsten kunnen we direct inspelen op de behoeftes van medewerkers om het werk op een zo goed mogelijke en plezierige manier te doen.

Nu zijn de uitkomsten gedeeld met de managers en de RvB. Zij gaan de resultaten bespreken in het MT en met hun teamleden. En er zijn al concrete acties uitgezet: computers zijn sneller aangeschaft, beeldschermen, toetsenborden en bureaustoelen zijn thuisbezorgd en WhatsApp groepjes zijn aangemaakt. Alles om beter in contact met elkaar te blijven.”

Cas vult aan: “Het is mooi om te zien dat de resultaten van de HCM zo enorm snel aanzetten tot actie. Zoals hier bij Talis, binnen een paar dagen gebeurt er al iets. Het is super laagdrempelig. En er ontstaan door de uitkomsten weer nieuwe vragen die we kunnen inzetten bij de volgende meting.

Er is een vermoeden dat er verschil is tussen de werkbeleving van de medewerkers van de kantoorafdelingen en de medewerkers die veelal onderweg en bij klanten zijn, zoals de onderhoudsmonteurs, wijkbeheerders etc. Bij de 2e meting maken we een splitsing tussen deze twee. Om daarmee nog beter te kunnen inspelen op wensen. En dat is precies wat wij willen, inzicht geven om het gesprek gaande te houden en afstand weg te nemen.”