logo-congres-transparant‘Iedereen kan aan de slag met duurzame inzetbaarheid.’

Dat kwam naar voren op het Nationaal Preventie Congres 2013 wat op 30 oktober gehouden werd in de prachtige foyers van Koninklijke Schouwburg Den Haag.

Congres-1Prof. Dr. Ir. Lex Burdorf van Erasmus MC trapte af met een toelichting op de stand van zaken op het gebied van Duurzame inzetbaarheid in Nederland. Wat is bekend en wat staat ons te doen? Lex: “Langer doorwerken is de drijvende kracht achter de aandacht voor duurzame inzetbaarheid”. Lex geeft antwoord op de vraag hoe wij onze werknemers gezond aan het werk kunnen houden. Door verbeteren van gezondheid, behoud van werkvermogen, sturen op verbeteren werkomstandigheden, waardering vanuit leiding en goed HR-beleid. Kortom gezondheid is een factor die steeds meer bij HR komt te liggen.

Hierop kan beleid worden gemaakt door het opstellen van een probleemanalyse en door effectieve interventies te ontwikkelen voor (oudere) werknemers en werknemers met gezondheidsbeperkingen. Evalueer wat goed werkt en ook wat niet werkt! Wat betreft de uitvoering adviseert hij om een jaarlijkse monitor in te voeren. Want duurzame inzetbaarheid is geen project.

Vijf-fasen-modelJoep Mooren, directeur werkgeversvereniging Zorg aan Zet, gaf daarna kort inzicht in het 5-fasen model van Marjo Wallin van het Finnish Institute of Occupational Health. Het model maakt duidelijk dat organisaties zich in 5 verschillende fasen van ontwikkeling rondom ‘age-management en bewustzijn’ kunnen bevinden. Dit ziet hij ook terug in het Project Duurzame Inzetbaarheid waar Zorg aan Zet zich voor inzet. Bij 22 zorginstellingen in Limburg wordt dit moment onderzoek gedaan naar het werkvermogen van medewerkers. Hij spreekt daarbij over het belang van verankering van Duurzaam Inzetbaarheid in het totale organisatiebeleid. Joep: “Echte stappen kunnen worden gezet als de organisatie hierin een proactief beleid voert. Belangrijk is om de medewerkers en leiding hierbij te betrekken. Dus Story Making… in plaats van Story Telling of –Selling”.

Praktijkcases

Na het theoretische deel kwamen de praktijkcases aan bod aan de hand van het 5-fasen model. In haar ‘eigen huis’ gaf Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur Koninklijke Schouwburg, een kijkje achter de schermen van hun personeelsbeleid. Momenteel hard aan het werk om het reactieve personeelsbeleid om te vormen naar een regisserend personeelsbeleid. Zij hebben een start gemaakt met het hervormen van het personeelsbeleid door leeftijd onderscheidend te gaan werken met in te zetten op het leer- en ontwikkelvermogen van medewerkers. Hedwig gaf een mooi voorbeeld van een technicus die nu Hoofd techniek en gebouwbeheer is geworden bij een ander haags podium. ‘Zo is hij toch in de branche gebleven en zijn we zijn kennis en ervaring niet kwijtgeraakt’.

Papieren-tijgerLeonie Schijven, HR-manager bij het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal laat in haar presentatie zien hoe zij werken met een integraal gezondheidsmanagement. Hierin zijn 3 speerpunten opgenomen; strategisch P&O beleid, leiderschapsstijl en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor inzetbaarheid. Leonie: “Let op; laat dit geen papieren tijger worden!”. Kortom maak budget vrij, walk your talk, laat met voorbeeldgedrag je eigen verantwoordelijkheid zien, wees integer bij de individuele begeleiding van de medewerker en zorg voor aantrekkelijke workshops.

John Vrolijk van Gulpener Bierbrouwerij BV vertelt hoe zij in het familiebedrijf duurzaamheid hebben geïntegreerd op de fronten People, Planet en Profit. Waarmee zij balans creëren tussen mens, milieu en economie. John: “Onze overtuiging is gericht op ‘stakeholders value’ in plaats van ‘shareholders value”. Prachtige voorbeelden wat het op die 3 terreinen oplevert; regionale betrokkenheid, sterke identiteit, laag ziekteverzuim, hoge motivatie en een laag verloop onder het personeel. Een gezond bedrijf gericht op continuïteit en zelfstandigheid. Of zoals ze zelf zeggen: ‘Gewoon bijzonder’.

Dashboarding

Congres-3Duco Molenaar, directeur PreventNed, nam het stokje over en presenteerde het nieuwste product van PreventNed: digitale monitoring van de WerkVermogensMonitor® in de vorm van een dashboard. Aan de hand van resultaten uit een WVM-project liet hij de congresdeelnemers zien wat er allemaal mogelijk is met data en hoe je met die informatie gericht kunt sturen op beleid en daarbij de effectiviteit kunt monitoren en kunt benchmarken. De zaal veerde op toen het dashboard zichtbaar werd en prompt bood een van de deelnemers een pilot aan!

Afsluiting

Dagvoorzitter Hans Kamps sloot het congres af en gaf aan dat er ondanks alle inzet en effort die wij in onze gezondheid steken er toch echt maar 70 plaatsen zijn in het Paradijs, waarbij hij refereerde naar de kleinste zaal in Koninklijke Schouwburg Den Haag. Kortom; neem uw eigen verantwoordelijkheid en zorg dat uw inzetbaarheid gewaarborgd blijft.

Wij bedanken de sprekers en deelnemers voor hun komst en feedback. En kijken terug op een positieve middag.

Het PreventNed- team

Wilt u meer weten over duurzame inzetbaarheid en werkvermogen, volgt u ons dan via Twitter (@Preventned) en/of meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief of bij de LinkedIn groep Werkvermogen.