Terugblik: Stichting Fokus Exploitatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid

logo-FokusOnder de titel ‘Regio I vitaal en krachtig’ is zorginstelling Fokus Exploitatie aan de slag gegaan met de thema’s gezondheid en duurzame inzetbaarheid. In de werkgroep ‘Vitaliteit’ is onder begeleiding van Kees der Weduwe (BewegenWerkt) gewerkt aan een heldere visie en een uitgebreide activiteitenkalender voor 2012.

Met uiteenlopende activiteiten is aandacht gegenereerd voor gezondheid en inzetbaarheid. Zo was er een stappentellercompetitie en een verkiezing voor ‘Medewerker van het jaar’. Op de kalender stond ook de inzet van de WerkVermogensMonitor® onder alle medewerkers van regio I. Het doel hiervan was inzicht te krijgen in de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van de medewerkers en de organisatie.

De WerkVermogensMonitor® is ingezet in de periode april – juni 2012. Hieraan heeft 51% van de medewerkers uit Regio I deelgenomen. Het onderzoek heeft zowel voor de individuele medewerker als het management veel informatie opgeleverd. De respons en uitkomsten zijn gepresenteerd aan het management en worden nu in de Fokusprojecten zelf geagendeerd. Locatiemanagers hebben afgesproken dat per project twee aandachtspunten met betrekking tot vitaliteit worden opgenomen in het jaarplan voor 2013.

In bijgevoegde nieuwsbrief wordt teruggeblikt op alle activiteiten uit 2012.
Lees hier verder.

Over Fokus:
Fokus maakt het voor mensen met een lichamelijke handicap mogelijk onafhankelijk en zelfstandig te leven. Dat doen zij door in aangepaste woningen assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Die assistentie wordt op afroep en op aanwijzing van de cliënt verleend. www.fokus.nl