Van inzicht naar impact

Na het onderzoek met de WerkVermogensMonitor® is verdiepend onderzoek
op teamniveau nodig om de dialoog op te starten,
om teams in beweging te krijgen en om het eigenaarschap te verhogen.

Focus bepalen van noodzaak, invloed en haalbaarheid

Er wordt gestart met een sessie van een bestaande of samengestelde stuurgroep van medewerkers uit de organisatie. In dialoog worden die aspecten uitgefilterd die belangrijk zijn voor de organisatie en de aspecten waarop de meeste invloed te bereiken is.

De basis voor deze dialoog wordt gevormd door informatie uit de WerkVermogensMonitor® en uit verzuim, verloop en de huidige cultuur van de organisatie.

Door de dialoog komt de groep tot handreikingen die passen bij de organisatie en de medewerkers. Deze handreikingen vormen de basis om in de sessie van de stuurgroep tot concrete acties en interventies te komen.

Wat levert het op?

Met inzicht in deze items kunt u een concreet actieplan ontwikkelen. Dit plan bestaat uit interventies voor (een deel van) uw medewerkers. De interventies verbeteren inzetbaarheid van medewerkers zo efficiënt mogelijk. Dit doordat u weet welke aspecten van inzetbaarheid belangrijk zijn en welke aspecten u gemakkelijk kunt beïnvloeden.

Wat doet Preventned in deze sessie?

Ervaren adviseurs van Preventned faciliteren de dialoog. Zij structureren informatie en ondersteunen in het maken van het actieplan. Bovendien delen zij hun kennis en doen concrete, onafhankelijke aanbevelingen.