Mensen met gezondheidsproblemen functioneren vaak fysiek minder en zijn daardoor verminderd inzetbaar. Slecht inzetbare medewerkers kunnen veel kosten met zich meebrengen. Actieve Revalidatie (AR) leidt tot een verbeterde inzetbaarheid van werknemers en kan zowel bedrijfsintern als -extern worden ingezet.

Op basis van een intake kan een advies worden gegeven over het best te volgen traject. Een traject kan bestaan uit Actieve Revalidatie, maar ook uit Beweging als Warming-up voor Re-integratie (zie voor meer informatie www.bewegenwerkt.nl), Gezond Actief! of een uitgebreid traject Actieve Revalidatie / Gezond Actief! ofwel multidisciplinair traject (MD).

Indien een uitgebreid AR traject (MD=Multi Disciplinair traject) wordt geadviseerd, krijgt de deelnemer een advies, welke disciplines hoe lang ingezet zullen worden (bijvoorbeeld: fysiotherapie, coaches, psychologie, (bedrijfs)maatschappelijk werk, bedrijfsfysiotherapie, ergonomie, ergotherapie).

Actieve Revalidatie bestaat uit:
• Intake en outtake; vragenlijsten en diverse fysieke testen (betreffende uithoudingsvermogen, lenigheid, spierkracht, vingervaardigheid, snelheid en coördinatie)
• Individueel trainingsschema in groepen, uitgevoerd onder professionele begeleiding
• Verbeteren van het fysieke functioneren
• Stimuleren in het voortzetten van lichamelijke activiteit na afloop van het programma

Doelgroep
AR wordt ingezet door werkgevers, gemeenten, UWV, verzekeraars, Arbo-diensten en diagnosebedrijven. Inzet is zinvol bij primaire en secundaire preventie van verzuim en bij revalidatie en re-integratie voor werknemers die vanwege (verwacht) verminderd fysiek functioneren (bijvoorbeeld bij fysieke klachten) nu of in de toekomst niet de normale of dagelijkse werkzaamheden kunnen verrichten.

Protocol
Tijdens Actieve Revalidatie zal op verschillende momenten worden gerapporteerd naar opdrachtgevers:
• Verslag van basisniveau, doelstellingen en voorstel programma na intake
• Maandelijks verslag van de voortgang in het programma
• Verslag van de gemeten progressie

Resultaten
Aangetoonde effecten van Actieve Revalidatie:
• Verbeterd fysiek functioneren
• Volledige preventie van uitval
• 64% reductie van verzuim

Begeleiding
De professionele begeleiding wordt verzorgd door gecertificeerde fysiotherapeuten.

Neemt u voor meer informatie contact op met Preventned.