Fitte medewerkers gaan met veel plezier naar hun werk, verzuimen weinig en zijn gezond. Dat heeft veel voordelen voor de werkgever. Bedrijfsfitness verhoogt de fysieke fitheid van werknemers en draagt bovendien bij aan een prettige onderlinge werksfeer en daarmee aan een gezonde bedrijfscultuur.

Bedrijfsfitness bestaat uit:
• Intake met fitheidtest en persoonlijke coaching
• Individuele training, gericht op conditie, gewicht, kracht en lenigheid
• Groepstraining op muziek
• Motivatieacties voor hoge deelname
• Leefstijlacties voor een actieve gezonde leefstijl
• Evenementen met het accent op plezier

Doelgroep
Bedrijfsfitness wordt ingezet door werkgevers, verzekeraars en Arbo-diensten om werknemers die overdag te weinig of eenzijdig bewegen voor, tijdens of na werktijd eenvoudig de dagelijkse hoeveelheid beweging te kunnen bieden. Bedrijfsfitness is tevens een prima vertrekpunt om aandacht te geven aan een gezonde leefstijl (gezonde voeding, ontspanning, maar ook stoppen met roken en verantwoord alcoholgebruik).

Protocol
Aan opdrachtgevers worden de volgende rapportages verstrekt over participatie, de mate van tevredenheid en veranderde fitheid en gezondheid:
• Periodieke individuele verslaglegging
• Jaarlijkse groepsrapportage voor de organisatie

Resultaten
Aangetoonde effecten van bedrijfsfitness:
• Minder verzuim en ongevallen
• Minder ziektekosten
• Betere arbeidsprestaties
• Betere werksfeer
• Betere kwaliteit van productie en dienstverlening
• Minder verloop van personeel
• Beter imago door actief gezondheidsbeleid

Een interessant rendement: iedere geïnvesteerde euro in gezondheid levert circa 2,5 euro op.

Begeleiding
De bedrijfsfitnessprojecten worden professioneel begeleid.

Neemt u voor meer informatie contact met Preventned op.