Door middel van fitheidtesten wordt inzicht verkregen in gezondheidsrisico’s bij medewerkers. Dit kan aanleiding zijn tot het doen van aanpassingen bij organisatie of individu.

Doelgroep
Fitheidtesten worden afgenomen bij werknemers van organisaties.

Protocol
Een fitheidtest is een betrouwbare fysieke test van kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en snelheid. Daarnaast worden vragenlijsten gericht op leefstijl en gezondheid afgenomen.

Fitheidtesten kunnen bedrijfsintern uitgevoerd worden. Indien er een sportruimte aanwezig is, zal daar gebruik van worden gemaakt. Wanneer dit niet het geval is, zal meetapparatuur door PreventNed worden meegebracht en worden de testen uitgevoerd in een willekeurige, grote ruimte.

Resultaten
De testen geven inzicht in gezondheidsrisico’s die ontstaan door lichamelijke inactiviteit. De testen leiden tot een advies om deze risico’s te beperken. Een voorbeeld van een advies is een individueel ‘Beweeg en Leef Gezond programma’, gericht op een gezonde leefstijl van de betreffende medewerker. Uitvoering van de geadviseerde aanpak zorgt voor fittere en gezondere medewerkers, die beter inzetbaar zijn.

Begeleiding
Fitheidtesten worden uitgevoerd door fitnessinstructeurs, fysiotherapeuten of ALO docenten.