Coaching werkmethoden

Met coaching worden medewerkers ondersteund die binnen hun functie problemen ondervinden in het leveren van een prestatie.

Waar zit de bottleneck?

Doelgroep
Coaching kan worden ingezet voor mensen die bij het leveren van prestaties problemen ervaren. Coaching kan met name uitkomst bieden voor mensen die een verantwoorde functie vervullen en daardoor betrokken zijn bij besluitvorming en het nemen van beslissingen.

Protocol
De coach leert deelnemers te kijken naar zaken die problemen opleveren. De coach kan betrokken worden bij persoonlijke ontwikkelingen, het inspelen op de toekomst en problemen in of rond het werk. Coaching bestaat uit een aantal gesprekken en/of interventies.

Resultaten
Coaching heeft als resultaat het zelfstandig kunnen functioneren in een beroep en het verbeteren van werkprestaties.

Geluk en rendement Preventned