Wanneer betrokkenen in een conflictsituatie niet in staat zijn het conflict zelf op te lossen, kan bemiddeling ofwel mediation, hierin een goede oplossing zijn. Inzet van mediation is vooral effectief wanneer de mogelijkheid om te komen tot een redelijke oplossing beperkt is of wanneer partijen niet meer objectief handelen, doordat zij te veel bij het onderwerp van conflict betrokken zijn. Daarnaast is mediation effectief als er snel een oplossing vereist is, het belangrijk is dat de relatie tussen partijen in stand wordt gehouden, geheimhouding belangrijk is, het conflict niet opgelost kan worden door een rechterlijke uitspraak, het conflict betrekking heeft op ingewikkelde zaken of als er sprake is van communicatieve storingen.

Doelgroep
Mediation wordt ingezet voor werknemers in een organisatie die betrokken zijn bij een conflictsituatie.

Protocol
Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen de mediator en de bij het conflict betrokken partijen. In een eerste gezamenlijke bespreking wordt gekomen tot een conflictomschrijving en deze wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst. De volgende gesprekken gaan in op de punten die zijn vastgelegd in deze overeenkomst. Gesprekken gaan door tot er een aanvaardbare oplossing is. Deze oplossing wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Resultaten
Het doel van mediation is te komen tot een aanvaardbare oplossing voor een conflict, waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Het slagingspercentage van mediation ligt hoger dan tachtig procent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799).