Motiverende gespreksvoering

Motiverend leiderschap helpt om de motivatie, betrokkenheid en commitment van de medewerkers binnen de organisatie te versterken en daarmee het resultaat op verschillende vlakken te verbeteren.

Versterken van intrinsieke motivatie medewerkers

Onderzoek van Towers Watson toont aan dat gemotiveerde medewerkers tot vier keer productiever zijn dan ongemotiveerde. Interessant daarbij is dat je motivatie en betrokkenheid in hoge mate kunt beïnvloeden. Dit biedt perspectieven voor effectief leiderschap.

Leiders en managers die motivatie en betrokkenheid willen versterken kunnen zich richten op de intrinsieke motivatie van hun medewerkers. Maar hoe doe je dat?

Hoe creëer en verhoog je intrinsieke motivatie?
Wanneer je binnen een organisatie dingen wilt verbeteren (en dus veranderen) is het belangrijk dat medewerkers begrijpen waarom verandering nodig is, zowel vanuit het organisatieperspectief als vanuit henzelf (What’s In It For Me).

Daarnaast is het van belang dat medewerkers het gevoel hebben dat ze in staat zijn om de veranderingen daadwerkelijk succesvol te realiseren.