Door inzet van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden alle gevaren die arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers met zich meebrengt, in kaart gebracht en geëvalueerd. Hierbij behoren ook gevaren die niet kunnen worden vermeden, evenals gevaren voor categorieën van werknemers die als bijzonder kunnen worden aangemerkt.

Doelgroep
Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt ingezet voor de gehele organisatie.

Protocol
De methodes waarmee PreventNed de RI&E’s uitvoert, zijn:
• InspectieMethode Arbeidsomstandigheden Algemeen (IMA-A)
• InspectieMethode Arbeids-omstandigheden Kantoren/Administratief werk (IMA-K)
• Speciale door de specifieke branche ontwikkelde inspectiemethodes

De uitvoering bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij verschillende werknemers en hun leidinggevenden worden geïnterviewd. Er worden checklisten gebruikt die betrekking hebben op arbo-beleid, veiligheid en werkvloeraspecten. Een rapport wordt aangeboden met daarin de resultaten en aanbevelingen.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl  of 06-53357799).