Preventned heeft in eigen beheer een aantal trainingen en workshops ontwikkeld. Deze trainingen zijn:

• Verzuimbegeleiding en -gesprekken direct leidinggevenden (4 dagdelen)
• Casemanagement (4 dagdelen)
• Time-management voor werknemers (2 dagdelen)
• Sociale Wet- en Regelgeving (4 dagdelen)
• Regie voeren over verzuimkosten ( 4 dagdelen)
• Fysieke inspanning (2 dagdelen)
• Gezond Beeldschermwerk (2 dagdelen)
• Workshop Psyche en Arbeid (2 dagdelen)

De trainingen zijn gericht op het vergroten van zowel kennis- als vaardighedenniveau. Veel aandacht zal worden besteed aan casuïstiek, het liefst zoveel mogelijk gericht op de specifieke situatie van deelnemers.

Doelgroep
Trainingen en workshops kunnen in-house worden verzorgd, waarbij uitgegaan wordt van zes tot twaalf deelnemers per training. Daarnaast kan, wanneer slechts een zeer beperkt aantal medewerkers deelneemt, ingeschreven worden op een open trainingsprogramma, waaraan ook medewerkers uit andere bedrijven zullen deelnemen.

Protocol
Het protocol verschilt per training of workshop.