Bij (dreigend) langdurig verzuim wegens fysieke en/of psychische klachten wordt geadviseerd of de werknemer door ergonomische aanpassingen van de werkplek en eventueel door organisatorische veranderingen in het werkproces en/of door herschikking van het takenpakket zijn eigen functie weer optimaal kan verrichten.

Doelgroep
Een werkplekonderzoek wordt op individueel niveau uitgevoerd voor werknemers met fysieke en/of psychische klachten, waarbij ergonomische aanpassingen van de werkplek, tot verbeteringen kunnen leiden. Een werkplekonderzoek is relevant voor medewerkers die fysiek belastend, geestelijk belastend en/ of repeterend werk uitvoeren en voor medewerkers die mentale klachten ondervinden, waarvan de oorzaak arbeidsgerelateerd is. Bovendien is een werkplekonderzoek zinvol als inventarisatie bij een nieuwbouw of verhuizing.

Protocol
Het werkplekonderzoek bestaat uit een bezoek aan de werkplek en een overleg met de werknemer.

Resultaten
Het werkplekonderzoek zal leiden tot een werkplek die zodanig ingericht is en gebruikt wordt dat de medewerker optimaal gezond en veilig kan functioneren.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799).