Til-tactiek® is een workshop die sinds 2001 met succes wordt uitgevoerd in branches waar veelal fysieke arbeid wordt verricht. Voorbeelden van dergelijke branches zijn defensie, logistiek, thuiszorg, verpleging, schoonmaakbranche, uitvaartbranche, grafische industrie, podiumkunsten, agrarische sector, metaalsector, energiesector et cetera.

In de workshop Til-tactiek® verkrijgen deelnemers inzicht in de mogelijkheden die bestaan om verstandig (zware) lasten te tillen en te verplaatsen. De nadruk ligt hierbij niet op het aanleren van tiltechnieken. Het is belangrijker om zelf, in steeds wisselende situaties, oplossingen te bedenken die het verplaatsen van lasten minder risicovol maken. Hiervoor wordt tijdens de training inzicht gegeven in de menselijke structuren die worden belast bij het tillen.

Indien de nadruk van de workshop minder gericht moet zijn op tillen en verplaatsen van lasten en meer op gezond staan, zitten en bewegen, kan er gekozen worden voor een workshop Werktactiek®. De opbouw van beide workshops zijn gelijk.

Doelgroep
De workshop Til-tactiek® wordt uitgevoerd op groepsniveau.

Protocol
Tijdens een bezoek aan de werkplek wordt gekeken naar de risicofactoren binnen het werk. Daarnaast wordt gesproken met leidinggevenden en werknemers en worden dia’s gemaakt ten behoeve van een voorlichtingsbijeenkomst. De training bestaat uit twee delen. In het eerste deel, dat twee uur duurt, worden deelnemers tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op interactieve wijze geïnformeerd over het verplaatsen van lasten. Het tweede gedeelte van de training is een praktijkdeel, dat tevens twee uur duurt. In dit deel van de training passen deelnemers tiltechnieken toe in de eigen werksituatie. Er wordt daarbij een beroep gedaan op eigen creatieve vermogens om oplossingen te verzinnen voor niet alledaagse situaties. Knelpunten worden besproken en aangepakt. Ten slotte wordt een rapport met knelpunten en adviezen opgesteld.

Resultaten
Door deel te nemen aan de workshop wordt de kans op fysieke klachten drastisch verminderd, doordat ergonomische principes toegepast worden bij het verplaatsen van lasten. Het aantal risicofactoren neemt namelijk af. Daarnaast kunnen tilwerkzaamheden sneller en efficiënter worden uitgevoerd en zijn deze minder belastend.

Evaluatie
Na het aanbieden van het rapport vindt overleg plaats met de opdrachtgever. In dit gesprek worden de doelstelling, de bevindingen en de adviezen geëvalueerd.

Begeleiding
Geregistreerde bedrijfsfysiotherapeuten verzorgen de begeleiding van de workshop.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799).