De workshop Gezond Beeldschermwerk is vooral succesvol in branches waar veelal repeterend (beeldscherm)werk wordt verricht. Voorbeelden van dergelijke branches zijn de ICT-sector, banken, verzekeraars, algemeen administratief werk, HRM-afdelingen, callcentra, grafische industrie en reclame.

De workshop is gericht op het uiteenzetten van de diverse risicofactoren die kunnen leiden tot RSI-klachten. Het doel is inzicht in de RSI-problematiek te vergroten, zodat deelnemers RSI-risicofactoren kunnen her- en erkennen. Om dit te bereiken wordt tijdens de workshop onder andere inzicht gegeven in de menselijke structuren die worden belast bij repeterend (beeldscherm)werk.

Doelgroep
De workshop ‘Gezond Beeldschermwerk’ wordt uitgevoerd in groepen.

Protocol
De workshop bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt een bezoek gebracht aan de werkplek, waarbij wordt gekeken naar de RSI-risicofactoren binnen het werk. Tijdens dit bezoek wordt gesproken met medewerkers en leidinggevenden en worden dia’s gemaakt voor een voorlichtingsbijeenkomst.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt in de tweede fase van de workshop georganiseerd. Tijdens de voorlichting wordt door middel van een presentatie de ontstaansgeschiedenis van RSI-klachten duidelijk gemaakt. Daarnaast krijgen deelnemers handvatten aangereikt om RSI-klachten te voorkomen of te verminderen. De voorlichting wordt afgesloten met een opdracht. De RSI-voorlichting kan een belangrijk onderdeel vormen van het RSI-beleid. In dat geval wordt geadviseerd om een Quick-scan RSI uit te voeren. Geconstateerde RSI-risicofactoren en de daaraan gekoppelde aanbevelingen op ergonomisch en organisatorisch gebied worden dan per functiegroep en werkplek vastgelegd in een rapport. In dit rapport wordt ingegaan op de volgende vijf werkfactoren: werktaak, werktijden, werkdruk, werkplek en werktechniek. Er worden maximaal vijf functiegroepen per Quick-scan RSI betrokken.

De derde fase van de workshop bestaat uit een follow-up. Tijdens werkplekbezoeken wordt de opdracht teruggekoppeld en wordt gewerkt aan verbeteringen ten aanzien van werkplekinrichting en/of houding en beweging.

Resultaten
Na afloop van de workshop zal de werknemer zich meer bewust zijn van overbelastingsrisico’s door repeterend werk. De werknemer zal daarnaast in staat zijn de maatregelen te nemen die nodig zijn om optimaal en verantwoord te kunnen presteren in zijn of haar functie.

Evaluatie
Tijdens de evaluatie (waarbij opdrachtgever en bedrijfsfysiotherapeut betrokken zijn) wordt besproken of en in welke mate de gestelde doelen zijn behaald. Ook wordt de WerkVermogensMonitor® ingezet met als doel de effectiviteit van de interventies te meten. Dit kan op individueel- en op groepsniveau plaatsvinden.

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door geregistreerde bedrijfsfysiotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Arnold Scholten (arnold.scholten@preventned.nl of 06-53357799).