Preventned biedt stuurfactoren voor de gerichte aanpak

Onze meest recente analyses hebben opnieuw aangetoond dat de WerkVermogensMonitor® (WVM) verzuim kan voorspellen: de afdelingen van een grote organisatie met een gemiddeld lager werkvermogen hadden één jaar later significant meer verzuim.

De WerkVermogensMonitor®

De WVM is een online vragenlijst die inzicht geeft in het werkvermogen, het risico op burn-out, de productiviteit en het geluk van medewerkers. Ook meet de WVM stuurfactoren die van invloed kunnen zijn op het werkvermogen zoals werk-privé balans, werkdruk, zelfstandigheid, afwisseling, leefstijl en slaap. Met de resultaten van de WVM geven wij organisaties niet alleen inzicht, maar ook focus voor het verbeteren van het werkvermogen van medewerkers.

En niet te vergeten: de WVM voorspelt verzuim op afdelingsniveau.

Verzuim voorspellen

Bij een grote non-profit organisatie hebben wij in 2015 een WVM-meting gedaan. Vervolgens hebben wij met hulp van onderzoeksbureau Vernet de WVM- resultaten van 2015 gekoppeld aan de verzuimgegevens van 2016 (zie tabel 1 voor een overzicht van deze gegevens). Uit onze analyses blijkt dat, op afdelingsniveau, het gemiddelde werkvermogen significant correleert met het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie in het daaropvolgende jaar.

Oftewel: afdelingen met een gemiddeld lager werkvermogen in 2015, hadden in 2016 een hoger verzuimpercentage en een hogere meldingsfrequentie.

Tabel 1. Overzicht WVM-resultaten uit 2015 met verzuimcijfers van 2015 en 2016

Onzichtbaar potentieel zichtbaar maken

De WVM geeft naast een voorspelling op verzuim, ook inzicht in het onzichtbare potentieel van medewerkers. Zoals in figuur 1 is te zien heeft 40%  van de medewerkers van deze organisatie een uitstekend werkvermogen, dat betekent dat 60% van de medewerkers hun werkvermogen nog kan verbeteren.

Figuur 1. Overzicht categorieën werkvermogen

Uit de stuurfactorenanalyse bleek dat de factoren werkdruk, werk-privé balans en afwisseling in het werk  (zie tabel) het sterkst samenhangen met het werkvermogen van deze groep medewerkers. Om het werkvermogen van bovenstaande 60% te verbeteren zou de focus in het personeelsbeleid dus vooral gericht moeten zijn op deze drie factoren.

Rendement WVM = verzuimkosten besparen + onzichtbaar potentieel zichtbaar maken

Met de WVM krijgt u inzicht in het toekomstig verzuim én het onzichtbaar potentieel van uw medewerkers. De stuurfactorenanalyse helpt u vervolgens om heel gericht interventies in te zetten. Met deze interventies is de organisatie aan de slag gegaan om de verzuimtrend te doorbreken en het onzichtbaar potentieel aan te boren. Het beoogde resultaat: 1,3 miljoen.

Met de WVM kunt u dus verzuimkosten besparen en het werkvermogen van uw medewerkers verbeteren.

Wilt u ook aan de slag met een resultaatgerichte aanpak?

Wilt u weten welke stuurfactoren voor uw organisatie van belang zijn? Hoe u de WVM kunt inzetten voor uw organisatie? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op:

 Dhr. Mevr.

Naam

Bedrijf/organisatie

Functie

Hoe kunnen wij je bereiken?

E-mailadres

Telefoonnummer

Wat is jouw vraag?

Maar ons gelijk even bellen kan natuurlijk ook op 030-303 55 90