Veel organisaties zien de meerwaarde van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in en willen zich verder ontwikkelen. Maar hoe? Als je wilt ontwikkelen en doorgroeien is het belangrijk dat je weet waar je staat. Dat geldt ook voor organisaties.
Een analyse van 136 bedrijven* maakte duidelijk dat organisaties zich in vijf verschillende fasen van ontwikkeling rondom ‘age management en bewustzijn’ kunnen bevinden

Het onderstaande vijf-fasen-model biedt inzicht in deze fasen:

Vijf-fasen-modelFase 1: Reactief ad hoc beleid
Fase 2: Start leeftijdsgericht beleid
Fase 3: Naar proactief beleid
Fase 4: Kennisuitwisseling in uitvoering en beleid
Fase 5: Diversiteit als kans

De fase waarin een organisatie zich bevindt in dit model, heeft een sterk verband met de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van personeelsbeleid. Deze relatie kan ook andersom beredeneerd worden. Het beleid van een organisatie bepaalt de fase waarin zij zich bevindt.

Het is van belang op te merken dan de ontwikkelfase waarin een bedrijf zich bevindt geen waardeoordeel is. Organisaties in fase 1 van het model doen het niet per definitie ‘slechter’ dan organisaties in fase 5. De fase waarin een bedrijf zich bevindt, kan een bewuste keuze zijn of door de structuur van de sector zijn bepaald. Om in de toekomst een flexibele organisatie te creëren, die de concurrentiestrijd aan kan, zou elke organisatie moeten streven naar het hoogst haalbare op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

* uit de Eurofond database ‘Best practices in age management’. M. Walling en T. Husse, 2011. Best practices in Age management-evaluation of organisation cases, Final report.

Wilt u verder in gesprek over het vijf-fasen-model en wat het voor uw organisatie zou kunnen betekenen, klik dan op de button hiernaast.

Boek ‘Fit for the Future’
Bovenstaande tekst komt uit het boek ‘Fit for the Future’. In dit boek worden aan de hand van concrete praktijkcasussen en het vijf-fasen-model concrete tips gegeven om een doorontwikkeling als organisatie in te zetten. Dit boek is bij ons te bestellen.

Boek Fit-for-the-future Preventned