Nederland krijgt de komende jaren te maken met personeelskrapte door de vergrijzing en de ontgroening. Om de personeelskrapte (deels) op te lossen is verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het werkvermogen van medewerkers van groot belang.

Vanwege een aantal wijzigingen in de wetgeving ligt het risico en de regie van het gezondheidsbeleid meer bij de werkgever. En is bijstelling van het huidige (vaak reactieve) gezondheidsbeleid in een proactief beleid in veel gevallen nodig om kosten te voorkomen. Studies wijzen uit dat het investeren in preventie geld bespaart voor werkgevers en daarnaast de gezondheid van de medewerkers verbetert.

WerkVermogensMonitor®

In samenwerking met de Erasmus Universiteit heeft Preventned de WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. Een instrument waarmee de inzetbaarheid en het risico van uitval binnen een bedrijf nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen gerichte, evidence based interventies worden gedaan.

En dan?…Plan van aanpak samenstellen

Na het onderzoek met de WerkVermogensMonitor® weet u op welke onderdelen u kunt sturen om het werkvermogen van uw medewerkers te verbeteren. Maar dan; hoe gaat u het invoeren en welke aspecten van inzetbaarheid zijn werkelijk belangrijk? Dit is voor elke organisatie anders. Ervaren adviseurs van Preventned begeleiden dit proces in de plan-fase van ons traject om samen met u tot een praktisch plan van aanpak te komen.

Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze Van Inzicht Naar Inzetbaarheid-sessies.

Kortom, Preventned geeft u stuurinformatie waarmee u de inzetbaarheid van uw medewerkers kunt verbeteren. Op basis van uw wensen en mogelijkheden stellen wij de benodigde diensten samen, waarmee u concreet aan de slag kunt.