dinsdag 18 mei 2021

Iedere organisatie, of dat nu een profit of nonprofit organisatie is, heeft een primair doel. Dat doel kan verschillen van het genezen van mensen in een ziekenhuis tot bijvoorbeeld keukens maken voor de consument. Over het algemeen geldt dat het doel wordt gerealiseerd door medewerkers.

Medewerkers die geluk ervaren bij de uitoefening van hun werk dragen meer bij aan het behalen van het primaire doel van de organisatie.

Financiën en werkgeluk

Medewerkers die zich gelukkig voelen zijn;

  • 33% winstgevender
  • 45% productiever
  • 300% innovatiever
  • 37% hogere verkoop
  • 50% minder veiligheidsincidenten
  • 66% minder uitval door ziekte
    Bron: Impact Centre Erasmus

Maar, niet alles wat bijdraagt aan een hoger werkgeluk is uit te drukken in financiële cijfers.

Neem bijvoorbeeld het feit dat medewerkers die gelukkig zijn minder uitvallen. Dit heeft, om met een economische term te schermen, positieve externaliteiten omdat het een positieve bijdrage levert aan zijn of haar collega’s welke níet wordt meegenomen in de investeringsbeslissing. Deze voelen minder werkdruk en zijn daardoor ook beter inzetbaar. Zo gaat de spiraal naar beter werkvermogen omhoog wat leidt tot een hoger werkgeluk van het totaal. Wat weer leidt tot een stijging in de bovenstaande percentages.

Leidinggevenden en werkgeluk

De rol van leidinggevende is bij het realiseren van werkgeluk van groot belang. Bedenk je maar eens welke invloed een leidinggevende heeft op de medewerker. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het aanbrengen van de focus waar zijn of haar medewerkers het meest behoefte aan hebben om dit werkgeluk te realiseren. Door te scannen op deze behoefte kan de focus aangebracht worden.

De belangrijkste uitdaging is om de juiste keuze te maken waarmee een heldere focus aangebracht wordt. Je kunt per slot van rekening niet alles tegelijkertijd aanpakken.