Blog Rendement - Preventned

dinsdag 13 september 2016

Veel opdrachtgevers vragen ons waarom wij het hebben over rendement in relatie tot inzetbaarheid van medewerkers. Deze vraag komt voort uit het feit dat rendement veelal een financiële insteek heeft. Om meer duidelijkheid te verschaffen hoe wij naar de term kijken, starten we met een blog-cyclus over rendement in relatie tot de inzetbaarheid van medewerkers.

Dit is het eerste stuk over de definitie van rendement en onze visie op rendement.

Definitie rendement

De definitie van rendement beschrijft het verschil tussen de investering en de opbrengst ervan. Bij deze definitie wordt er van uitgegaan dat het altijd duidelijk is wat de kosten van een actie zijn en wat de opbrengst is. In de praktijk is dat weerbarstiger.

Bijvoorbeeld: de inzet van een medewerker maal het aantal uren kan in kosten worden omgezet. Indien die medewerker niet met de kerntaak bezig is dan wordt er geen productie geleverd en staan er ook geen opbrengsten tegenover.

Productiviteit versus inzetbaarheid

Een andere factor die meespeelt in het rendement is de mate van inzetbaarheid van de medewerker. Hoe inzetbaar een medewerker is. Wij weten uit onze onderzoeksdata dat de mate van inzetbaarheid direct gekoppeld is aan de productiviteit.

Een medewerker die een hogere productiviteit heeft, levert een beter rendement voor de organisatie op. Dat klinkt logisch toch? Het feit dat er een relatie is tussen productiviteit en inzetbaarheid, is de belangrijkste reden waarom wij inzetbaarheid van een medewerker een belangrijke factor vinden.

Sterker nog, uit onze onderzoeksdata blijkt dat de verminderde productiviteit als gevolg van verminderde inzetbaarheid uw organisatie ongeveer 10% van de totale loonsom kost, ieder jaar weer!

Hoe een medewerker een hogere productiviteit kan krijgen, wordt in een volgende blog beschreven. Echter wat ik wel al kan aangeven, is dat resultaat boeken op het rendement vraagt om focus in de acties. Het vinden van de juiste stuurfactoren die dit kunnen bereiken is onze ‘core business’.

Wilt u hier meer over weten, of eens met ons in gesprek over rendement versus inzetbaarheid, neemt u dan contact met ons op.

Volgende keer in deze cyclus;  Rendement, een Praktijkcasus.

Duco Molenaar
Duco Molenaar is oprichter en mede-directeur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft een blogcyclus over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.

Tags: