blog geluk in noorwegen Preventned

donderdag 8 december 2016

Inwoners van Noorwegen zijn één van de gelukkigste volken ter wereld.
En, gelukkige medewerkers presteren beter en verzuimen minder.

Twee feiten die in potentie heel interessant zijn. Ik wilde er graag achter komen of we de achterliggende reden van deze feiten kunnen gebruiken binnen HR. Dus ging ik naar Noorwegen om uit te vinden hoe het komt dat zij zo gelukkig zijn en wat wij, Nederlandse organisaties, daarvan kunnen leren.

Na het voeren van lange gesprekken met diverse mensen (goh wat hebben ze daar de tijd…) vond ik een rode draad waar wij wel degelijk wat mee kunnen. De belangrijkste 3 inzichten deel ik hier met je:

Vertrouwen
In Noorwegen is er een duidelijk merkbaar hoog vertrouwen. Tussen collega’s onderling, tussen overheid, burgers en bedrijven, etc.. Stephen Covey wist het al in 2006 toen hij zijn bestseller ‘The speed of trust’ schreef. Vertrouwen is anno 21steeeuw de belangrijkste succesfactor en zorgt voor hoge productiviteit. In zijn boek beschrijft hij hoe je vertrouwen kunt vergroten. En in Noorwegen zie je dat het werkt: organisaties zijn platter en er wordt effectief samengewerkt op alle niveaus. Ook zijn er veel minder ontslagen nodig.

HR in de driver’s seat
HR heeft in Noorwegen een meer strategische en veranderkundige rol ten opzichte van veel HR-afdelingen hier in Nederland. HR houdt zich nauwelijks bezig met controle of individuele problemen. Managers pakken die rol en HR is gericht op het investeren in het belangrijkste kapitaal: de mensen.

Belangrijk verschil is dat bijna iedereen een vast contract heeft en het percentage ‘oversteken’ naar andere werkgevers toch hoger is ten opzichte van Nederland.

Een andere organisatieontwikkeling-trend die ook in Noorwegen zichtbaar is, is de toepassing van Lean. En ook hier geldt: HR ziet Lean juist als een kans en zet dit in om het beste uit medewerkers naar boven te halen, ze te ontwikkelen, invloed te geven en taakroulatie op zo’n manier te organiseren dat het zowel voor de medewerker prettig is en efficiënt voor de bedrijfsvoering.

Duurzame inzetbaarheid
Wanneer je een Noorse HR-manager vraagt naar duurzame inzetbaarheid begrijpt hij niet waar je het over hebt. Dit is namelijk al zo geïntegreerd in hun denken, beleid en concreet in instrumenten, dat ze dat niet los kunnen zien van de gewone gang van zaken. Denk aan een cultuur van zingeving, interessante taken, fijne omgeving, kansen voor ontwikkeling, feedback en arbeidsvoorwaarden. Als voorbeeld: meer medewerkers hebben daar zelf klantcontact. En als je inzoomt op vitaliteitsprogramma’s horen die er vanzelfsprekend bij.

Checklist vergroten Geluk & Productiviteit zoals in Noorwegen
Om maar heel Nederlands te eindigen, heb ik de belangrijkste punten hieronder in een ‘checklist’ gezet. Loop ze eens door voor jouw organisatie, want van het veel rijkere land Noorwegen zijn er zeker veel dingen waar wij van kunnen leren. En gelukkiger van kunnen worden 😉

□ Algemeen vertrouwen verhogen in organisatie

□ Organisatie ‘platter maken’

□ Effectiviteit samenwerking verbeteren / overleggen verkorten

□ HR strategischer positioneren

□ Leidinggevenden ontwikkelen in HR verantwoordelijkheid

□ Medewerkers ontwikkelen/voorbereiden op volgende stap

□ Lean inzetten als kans verbeteren werkinhoud

□ Duurzame inzetbaarheid vormgeven (inhoud, omgeving, zingeving, feedback, arbeidsvoorwaarden),

□ Vitaliteitsprogramma ontwikkelen


carolienCarolien is een gastblogger voor Preventned. Als ervaren HR-manager, Master in HRM module Adviseur Duurzame Inzetbaarheid en met haar ervaring bij en met Preventned helpt zij organisaties een slag te maken in duurzame inzetbaarheid.