Wat is duurzame inzetbaarheid?

Als je iemand vraagt naar de definitie van ‘Duurzame Inzetbaarheid’, dan komen er verschillende zinsnedes naar boven. Zoals ‘langer doorwerken’ of ‘met plezier naar je werk’, ‘gezond blijven in je werk’ of ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ etc.. Het kan alle kanten op.

De omschrijving die wij gebruiken zegt het volgende:

‘Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op het vermogen om nu en in de toekomst deel te nemen aan het arbeidsproces’

De verschillende voorwaarden om duurzaam inzetbaar te zijn, zijn allemaal terug te vinden in het zogenoemde ‘huis van werkvermogen’.
Daar bovenop heeft werkvermogen een voorspellende waarde op verzuim en uitval waardoor het duurzame aspect goed wordt vertegenwoordigd. Lees meer hierover in ‘De toekomst voorspellen is mogelijk

Wil je dus achterhalen of jouw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? Of hoe je ze hier in kan helpen?

Dan kan je het beste doen door regelmatig het werkvermogen te meten tijdens een medewerkersonderzoek.

Huis van Werkvermogen | Preventned

De WerkVermogensMonitor®

Om gericht met de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers aan de slag te kunnen, moet je als werkgever niet alleen weten hoe het ervoor staat (peilstok), maar moet ook duidelijk zijn waar de verbeterkansen liggen.

Door met de WerkVermogensMonitor® het werkvermogen te meten, kan Preventned vervolgens de stuurfactoren uit de data analyseren. Deze stuurfactoren geven aan waar de focus op moet liggen om het werkvermogen, en dus de duurzame inzetbaarheid, te verbeteren bij de medewerkers.

Focus op de juiste stuurfactoren