Wat is werkvermogen?

Werkvermogen is ‘de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.’ Werkvermogen is bij uitstek geschikt om geluk en duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen.

Het begrip werkvermogen is rond 2005 ontstaan. De Work Ability Index (WAI) werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd. Er was behoefte aan een Nederlands begrip voor Work Ability; Werkvermogen.

Werkvermogen is bij uitstek geschikt om een belangrijk deel van duurzame inzetbaarheid en geluk in kaart te brengen:

  • De verschillende voorwaarden om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn, komen samen in het Huis van Werkvermogen.
  • Door het werkvermogen te meten is verzuim en uitval te voorspellen.
  • Het werkvermogen geeft inzicht in het onbenut potentieel van medewerkers.
  • Werkvermogen bepaalt mede de productiviteit en het geluk van medewerkers.