dinsdag 20 augustus 2019

Een belangrijke vraag die ik graag stel om een goed beeld te krijgen van een organisatie en de bijbehorende directie is de volgende:

Wat is jouw persoonlijke doelstelling en hoe wil je je organisatie achterlaten?

“Heel veel geld verdienen…. “

is de reactie van een manager van een grote organisatie. Deze opmerking werd gemaakt nadat de sociaal wenselijke antwoorden natuurlijk al gegeven waren.

De diversiteit van antwoorden op de vraag “hoe wil jij je organisatie achterlaten” is erg hoog.

Het interessante is dat het antwoord op deze vraag ook langzaam aan het veranderen is. Hoe komt dat en wat zijn de reacties van leidinggevend Nederland daarop?

2 antwoordsoorten

Een belangrijk verschil in de reacties is onder te verdelen in twee categorieën.

De eerste categorie bevat antwoorden waar naar voren komt dat de persoon zelf impact wil maken. Bij de 2e categorie antwoorden willen ze dat de organisatie een impact teweeg brengt.

Om met de eerste categorie te beginnen is het goed om te bedenken dat dit reële voorbeelden zijn uit de praktijk. Enkele mooie reacties zijn de volgende;

Ik wil mijn doelen bereikt hebben,

Ik wil dat mijn organisatie er beter voorstaat dan toen ik begon,

Ik wil dat het imago van mijn bedrijf positief is.

In deze reeks van doelstellingen kun je makkelijk meerdere van hetzelfde bedenken. Deze zijn allemaal waar en geven aan dat je als manager wilt ‘scoren’ via het succes van de organisatie. Het behalen van de doelstelling is hier in eerste instantie dus gericht op de persoonlijke doelstelling en daarna op de organisatie.

De tweede categorie stelt een meer beschouwende doelstelling primair. Het aardige daarvan is dat de manager nog steeds wil ‘scoren’, en daar is ook niets mis mee, maar het scoren is dan gericht op een bredere visie.

“ Ik wil dat mijn organisatie energieneutraal kan produceren,

“ Ik wil dat mijn medewerkers met veel plezier toch goede bedrijfsresultaten bereiken,

“ Ik wil dat de continuïteit van mijn organisatie ook na mijn vertrek gewaarborgd is.

In het algemeen kan gesteld worden dat het topmanagement naast een gezond stuk eigenbelang ook een aantal doelen formuleren waar ze op herinnerd willen worden. Niemand wil herinnerd worden als een heftige ‘graaier’ die het bedrijf berooid achterlaat. Noch financieel noch op het punt van imago. Hoewel hier helaas wel een aantal voorbeelden van te noemen zijn…

Van financieel resultaat naar integraal resultaat

In de ontwikkeling van de afgelopen decennia is de focus op het resultaat van een puur financieel naar een meer gewogen resultaat verschoven. De resultaten worden nu bijvoorbeeld ook afgewogen aan energiegebruik, sociaal ondernemerschap, schoon produceren en balans in gebruik van grondstoffen en opbrengsten.

Natuurlijk is het zo dat met name bij beursgenoteerde bedrijven de aandeelhouders een belangrijke rol spelen in het behalen van het resultaat. Echter, ook hier is de ontwikkeling naar een meer verantwoorde wijze van bedrijfsvoering zeer goed te zien. Ook aandeelhouders spelen steeds meer een belangrijke rol waardoor bedrijven gestimuleerd worden om meer in balans met de planeet en met verantwoord gebruik van grondstoffen en medewerkers te produceren.

In de trajecten van Preventned zien we de laatste jaren een verschuiving in de aanleiding om te starten met een traject. Daar waar het in eerste instantie vanuit het management gericht was op verzamelen van data en het ‘afvinken’ van een onderzoek zie we nu meer en meer de aanleiding om ‘echt iets goed te doen’. Deze beweging is al enige tijd gaande en sluit vanuit het topmanagement aan bij de behoefte van de jongere generaties om iets bij te willen dragen aan de planeet en de samenleving. Het feit dat hier sprake is van een synergie in de behoefte is natuurlijk gewoon goed nieuws.

De sterke toename van dit thema stemt me hoopvol. Vanuit onze trajecten kunnen we focus aanbrengen in de belangrijkste stappen die de doelstellingen van medewerkers en management dichterbij brengen.

En dat wordt mijn legacy!

Duco Molenaar is directeur van Preventned. Preventned maakt zich sterk om de ‘Waarde van Geluk’ bij leidinggevenden en medewerkers tot topprioriteit te verheffen.  Wil je Duco als spreker op je event, neem dan contact met ons op.