Werkgeluk onderzoek

Het is cruciaal voor een organisatie om onderzoek te doen naar het geluk voor medewerkers. Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk zijn productiever, creatiever en daarmee waardevoller voor een organisatie. Hoe onderzoek je werkgeluk?

Waarom geluk bij medewerkers onderzoeken?

Langdurig en intensief onderzoek, zowel nationaal als internationaal, heeft aangetoond dat gelukkige medewerkers meer bijdragen aan het resultaat van een organisatie dan ongelukkige medewerkers.

Wanneer een organisatie voor een groot deel uit gelukkige medewerkers bestaat is er een beter bedrijfsresultaat te behalen.

Hier zijn een aantal redenen voor:

  • Gelukkige medewerkers zijn begaan met de missie van de organisatie;
  • Gelukkige mensen zien juist in veranderingen de uitdaging en de mogelijkheden die er uit voort komen;
  • Gelukkige medewerkers zijn creatief in hun oplossingsvermogen;
  • Maar vooral: gelukkige medewerkers hebben een hoger werkvermogen

En dat is de belangrijkste pijler in het onderzoek naar werkgeluk.

Werkgeluk verhogen van medewerkers met Preventned

Werkgeluk Preventned

Het werkvermogen is de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken, nu en in de nabije toekomst.

Hoe doe je onderzoek naar werkgeluk?

Werkgeluk is meer dan enkel plezier in het werk. Bij werkgeluk gaat het veel meer over een gevoel dat je krijgt van je werk. Dit geluksgevoel is heel persoonlijk. En dat maakt geluk voor iedereen anders. Hoe kan je dan het geluk van medewerkers meten?

Wij weten inmiddels dat het werkvermogen een relatie heeft met werkgeluk. Daarom starten wij altijd met het meten van het werkvermogen van een medewerker. Het werkvermogen wordt beïnvloed door een aantal factoren. Je kan aan deze knoppen draaien en daarmee het werkvermogen verhogen. Dat kan niet met werkgeluk.

Bij een goed werkgeluk is het werkvermogen ook goed en andersom. Door te draaien aan de knoppen van werkvermogen, draai je indirect ook aan de knoppen van werkgeluk.