De werkvermogen vragenlijst

De werkvermogen vragenlijst is dé tool om werkvermogen, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en geluk te meten.

Wat is de werkvermogen vragenlijst?

In samenwerking met het Erasmus MC heeft Preventned de WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. De WerkVermogensMonitor® is een vragenlijst om  het werkvermogen te achterhalen én de factoren die het werkvermogen beïnvloeden. Dit wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument geeft inzicht in het werkvermogen, productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Tevens is uitval te voorspellen én te voorkomen.

Elke organisatie heeft elk jaar wel een medewerkers-tevredenheidsonderzoek, ik vind dat dat een duurzaam inzetbaarheidsonderzoek moet worden. De medewerkerstevredenheid is daar maar een klein onderdeel van. En op individueel niveau, bijvoorbeeld in de jaargesprekken zou je echt met je medewerkers in gesprek moeten gaan over de toekomst. Waar gaat de organisatie naartoe? Waar gaat de medewerker naartoe? En die twee hoeven niet altijd veertig jaar lang dezelfde weg te bewandelen, dat is een achterhaald idee.

Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus Medisch Centrum