WerkvermogensMonitor maakte zaken bespreekbaar bij Vivre

Het heeft een positieve weerslag op onze medewerkers

Vivre is een organisator en aanbieder van woon-, welzijn- en zorgdiensten voor ouderen en chronisch zieken. De organisatie heeft diverse verpleeghuizen, zorgcentra en woningen. Met vijftien locaties, verspreid over Maastricht en Mergelland, biedt Vivre een breed pakket aan diensten op maat aan. Duurzame inzetbaarheid is al sinds 2010 een belangrijk speerpunt in het personeelsbeleid.

“Het startpunt van duurzame inzetbaarheid ligt voor ons al in 2010”, vertelt Yvonne Stallinga van Vivre. “Via zorgorganisatie Actiz kreeg ik de mogelijkheid een workshop te bezoeken over de Workability Index (meten van het werkvermogen). Twee organisaties mochten naar aanleiding van inschrijving van Actiz meedoen aan een pilot. Wij werden geselecteerd en konden een pilot beginnen bij één van onze locaties in Maastricht, Verpleegkliniek Grubbeveld. Deze pilot was zo succesvol dat het management het graag in de hele organisatie wilde voortzetten. In 2011 hebben daarom 600 van onze medewerkers de werkvermogensmonitor ingevuld, in 2012 volgden de 1100 resterende medewerkers.”

Zaken bespreekbaar maken
De werkvermogensmonitor heeft voor Vivre goede resultaten opgeleverd. Stallinga komt met een mooi voorbeeld. “Onze manager facilitaire dienst bijvoorbeeld heeft veel oudere dames in dienst. Hij kampte met een hoog ziekteverzuim en dacht dat dit met de overgang te maken had. Hij probeerde het bespreekbaar te maken in een werkoverleg, maar het onderwerp werd meteen afgekapt. Door de werkvermogensmonitor kwam het onderwerp ineens wél op de agenda. De monitor heeft ervoor gezorgd dat mensen zich gesteund voelen om zaken bespreekbaar te maken. Het resultaat voor onze manager is dat de monitor deuren opent en onderwerpen uit de taboesfeer haalt. Het wordt een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft, zoals een tussenevaluatie heeft uitgewezen, positieve effecten op het welzijn van de medewerkers.”

Regie bij de medewerker
“Voor ons is het volgende doel om de regie meer bij onze medewerkers neer te leggen”, gaat Stallinga verder. “Daarom hebben we onze HR-adviseurs opgeleid om speciale adviesgesprekken te voeren. Dat is best uniek. De meeste organisaties leggen het voeren van deze gesprekken namelijk bij externe partijen neer, maar wij willen graag zelfvoorzienend zijn. Met dit in ons achterhoofd hebben we ook een ontwikkelboog ontwikkeld: een tool op intranet die medewerkers de weg wijst bij vragen over bijvoorbeeld hun loopbaan, sporten en werkdruk. Andere organisaties hebben ook al interesse in dit instrument. Samen met Zorg aan Zet kijken we naar hoe we andere zorginstellingen kunnen helpen. We zijn workshops aan het voorbereiden en willen ondersteuning geven bij de invulling van de tool en het communicatietraject.”

Positieve weerslag
Sinds een jaar is Vivre verder bezig met een vitaliteitsagenda. Stallinga: “Iedere maand geven we een workshop waar medewerkers vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Het zijn altijd onderwerpen die een raakvlak hebben met duurzame inzetbaarheid, en waar medewerkers zich verder mee kunnen ontwikkelen: loopbaan, sporten, mindfullness. Dit begint nu echt vorm te krijgen. Onlangs hebben we de resultaten van een tussenevaluatie binnen gekregen. Onze medewerkers beoordelen de inzet van de werkvermogensmonitor met een 7,2. Dat vind ik een mooi cijfer. Wat ik daarbij bijzonder vind, is dat dertig tot veertig procent van de acties nu door medewerkers zelf worden ondernomen. Op het gebied van leefstijl is dat zelfs tachtig procent: medewerkers sporten meer, gaan vaker naar een diëtiste en letten op voeding. Maar ook de leidinggevenden hebben aantoonbaar belangstelling en ondernemen acties. Dit heeft een positieve weerslag op onze medewerkers. Ze zijn productiever en zijn tevreden over wat wij als organisatie voor ze doen. Het project is voor ons zo succesvol geweest dat we de werkvermogensmonitor in 2014 weer gaan inzetten. En ons plan is om dit eens in de twee à drie jaar te herhalen.”

Tekst: Tekst: Anouk van Leussen
Bron: Website Zorg aan Zet