WonenPlus: Duurzame inzetbaarheid staat niet op zichzelf

Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen

Stichting WonenPlus ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in hun woon-, leef- en werksituatie. De ondersteuningsvraag van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. De medewerkers van Stichting WonenPlus bieden ondersteuning en worden op hun beurt ondersteund door hun managers, coaches en scholing en door het nog te implementeren competentiemanagement. Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van het holistische, sociale beleid van de organisatie.

“De werkvermogensmonitor bleek een mooi instrument om te meten hoe medewerkers denken over hun eigen inzetbaarheid”, vertelt Elise Boonen, Hoofd P&O bij Stichting WonenPlus. “Het past bovendien prima binnen een ontwikkeling die bij Stichting WonenPlus gaande is: verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. We willen dat iedere functie door vakmensen wordt uitgevoerd. We hebben kwaliteit als speerpunt. De regie over het eigen leven ligt bij de cliënt: zij werken zelf aan hun emancipatie. De regie over het eigen werk ligt bij de medewerker. Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning en vervolgens worden de medewerkers ondersteunt waar nodig door middel van deskundigheidbevordering, scholing en duurzame inzetbaarheid. Maar, duurzame inzetbaarheid zien we niet als een op zichzelf staand iets. Het is onderdeel van een holistisch, sociaal beleid. Volgens mij is dat de enige manier om goed met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.”

 

Behoorlijke slagen maken
“In de ontwikkeling van ‘Het nieuwe WonenPlus’ zijn we gestart met informatiebijeenkomsten en het vormen van werkgroepen”, gaat Boonen verder. “Medewerkers hebben dit als prettig ervaren, maar in het begin ook als moeilijk. De resultaten van de werkgroepen hebben geleid tot actieplannen. Een deel van de medewerkers vond het moeilijk dat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie werden gelegd en medewerkers kregen het gevoel dat ze het nu ‘ineens allemaal zelf moesten doen’. Stichting WonenPlus vraagt vakmanschap, maar biedt wel altijd een helpende hand. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden: hun taken en opdrachten worden niet van bovenaf bepaald, er worden enkele kaders aangereikt. Om het proces soepel te laten verlopen zetten we onder meer coaches in. Deze coaches hebben het afgelopen jaar met name gecoached op onderwerpen als persoonlijke effectiviteit, samenwerken in teamverband, grenzen stellen ten opzichte van zowel collega’s als cliënten en een goede werk-privé-balans. Met behulp van deze coaches hebben we al behoorlijke slagen kunnen maken.”

Eigen verantwoordelijkheid
“Ook geven we trainingen in teamverband, bijvoorbeeld over het omgaan met (moeilijk gedrag van) cliënten of over bepaalde stoornissen die cliënten kunnen hebben. In deze trainingen wordt kennis meteen naar de praktijk vertaald. Door deze trainingen, maar ook door onze andere acties, verwachten we de kwaliteit van onze organisatie zeker te kunnen verbeteren. We hebben dit nog niet officieel gemeten, maar de verwachtingen zijn goed. Wat al wel bewezen is, is dat we – deels met acties uit de werkvermogensmonitor – ons verzuim hebben kunnen terugdringen. Duurzame inzetbaarheid heeft te maken met het nemen van eigen verantwoordelijkheid zowel in privé als in het werk. Kwaliteit van je eigen leven is een mooie basis voor kwaliteit in de dienstverlening.”

Tekst: Anouk van Leussen
Bron: Website Zorg aan Zet