De WerkVermogensMonitor ® bestaat voor een deel uit de Work Ability Index (WAI). De WAI is een korte vragenlijst die het werkvermogen van de ouder wordende medewerker voorspelt. Vanwege de vergrijzende arbeidspopulatie in Finland is door het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) al in de jaren tachtig de WAI ontwikkeld

De uitkomsten op de WAI geven inzicht in hoe goed een medewerker in de toekomst in staat is zijn of haar werk te verrichten met inachtneming van persoonlijk werkeisen en de fysieke en mentale gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat de WAI een voorspellende waarde heeft op gezondheid, arbeids(on)geschiktheid en sterfte.

In Nederland is Blik op Werk licentiehouder van de WAI en beheerder van de database met Nederlandse gegevens rondom werkvermogen.

WerkVermogensMonitor® versus Work Ability Index

De WerkVermogensMonitor bestaat behalve uit de WAI, uit vragenitems die inzicht geven in redenen voor verminderd vermogen van individuele en/of groepen medewerkers. Deze items zijn: Werkomstandigheden (tempo, afwisseling, zelfstandigheid en fysieke belasting), Leefstijl en Body Mass Index.

Daarnaast is het item ‘Productiviteit’ opgenomen om inzicht te krijgen in de financiële waarde van af- of toegenomen werkvermogen. De WerkVermogensMonitor ® is in samenwerking met het Erasmus MC ontwikkeld.