vrijdag 6 december 2019

Stel je voor, op een prachtig jacht op zee naar een verre bestemming reizen….

Je bent onderweg, de boot helt licht over bakboord en de bemanning loopt wacht, 24 uur per dag. De golven bruisen sissend langs de romp. Voor je een prachtige zonsondergang. Zie je het al voor je?

So far, so good.

Het is een lange reis dus van belang is dat de bemanning het volhoudt. Er kunnen allerlei onverwachte zaken gebeuren en daar moet iedereen op voorbereid zijn. Om maar wat te noemen; Storm, andere schepen, ondieptes, walvissen en hoge golven. Het is maar te hopen dat alles goed gaat. Daarom wensen we zeezeilers een ‘behouden vaart’ toe.

Wat zegt zeezeilen over onze medewerkers?

Voor organisaties gaat een ‘behouden vaart’ met name om het behouden van medewerkers. Eigenlijk in de meest letterlijke zin van het woord: houden.

In de huidige turbulente tijden is het lastig om de lange termijn in het oog te houden. De arbeidsmarkt is krap aan het worden voor veel bedrijven en instellingen. Medewerkers lopen makkelijker weg naar een ander bedrijf of zelfs naar een andere branche. De oplossing waar op dit moment vaak voor wordt gekozen is meer instroom van medewerkers. Opleidingen en zijinstromers vullen het personeelstekort dan aan.

Het grote probleem is dat de aanvoer van ‘nieuw bloed’ aan de voorkant er minstens zo snel, of zelfs sneller weer uitloopt aan de achterkant.

Behoud van medewerkers, imago, werkplezier en productiviteit zijn belangrijke punten waar het personeelsbeleid op gericht moet zijn. In veel gevallen koersen organisaties echter tegen de wind in.  Medewerkers moeten overtuigd worden om taken op te pakken die niet direct in hun professionele kracht liggen.  Dat is hard werken voor zowel de staf als de medewerkers en leidt tot deining in de organisatie. Wat meer is; het leidt niet tot behoud van medewerkers en zal juist de eerder genoemde in- en uitstroom versterken.

Om bij het zeezeilen te blijven: de stuurman klimt niet in de mast om het zeil te zetten en de kok staat niet aan het roer. Dat werkt gewoon niet, en levert vooral vertraging op. Wat op open zee zeer gevaarlijk kan zijn.

In een ziekenhuis is dat niet minder uitdagend. Als je bijvoorbeeld verpleegsters verplicht om 50% van hun werktijd te besteden aan administratieve taken die ze niet liggen, en waar ze niet enthousiast van worden, dan leidt dat tot een daling in de productie en effectiviteit van het werk, en uiteindelijk tot afscheid.

Versterken waar men goed in is leidt tot behoud.

In organisaties waar werkdruk een grote uitdaging is en het verzuim weer aan het stijgen is moet het beleid gericht worden op het versterken van de taken die primair bijdragen aan de productiviteit en aan het werkplezier van de medewerkers.

En dan nu het goede nieuws: Als medewerkers taken uitvoeren waar ze goed in zijn leidt dat tot meer werkplezier, en meer werkplezier leidt tot een betere productie.

Grafiek – productiviteit en geluk: Medewerkers die gelukkiger zijn leveren meer productiviteit

Deze cijfers zijn mogelijk wel bekend. De uitdaging ligt in het zoeken naar de focus die aangebracht moeten worden om daadwerkelijk de productie en het werkplezier te versterken.

De analogie met zeezeilen is dat het hebben van langere termijnvisie een ‘behouden vaart’ dichterbij brengt. De bemanning heeft duidelijke primaire taken. Hoewel het er tijdens de reis soms heftig aan toe kan gaan, weet ieder zijn of haar taak en doet die naar beste vermogen en met plezier.

Dus door de juiste focus te hebben bij besluiten tot koersverandering of juist bij het doorzetten van de ingeslagen koers geeft dat rust en voldoening.

Wil je met ons in zee om een behouden vaart te bewerkstelligen? Neem dan contact met ons op voor een kop koffie en een goed gesprek.

.

Duco Molenaar is directeur van Preventned. Preventned maakt zich sterk om de ‘Waarde van Geluk’ bij leidinggevenden en medewerkers tot topprioriteit te verheffen.  Wil je Duco als spreker op je event, neem dan contact met ons op.