Sluit een werkplek goed aan bij een medewerker? Dat is de vraag die een organisatie zich moet stellen. Ten aller tijden zou dit zo moeten zijn, want fysieke en/of psychische klachten door slecht werkplekbeleid kunnen bij een werknemer leiden tot langdurig verzuim. Een gedegen werkplekonderzoek kan dit verhelpen en voorkomen.

Hoe ziet een werkplek eruit?

De werkplek kan veelomvattend zijn. Het is de plek waar iemand zijn werk doet. Bij de werkplek van een administratief medewerker heb je al snel een beeld. Die werkplek bestaat voornamelijk uit een bureau met bureaustoel, computer en wellicht een kast op een afgebakende plek in een bepaalde ruimte, wel of niet gedeeld met anderen. Echter kan een werkplek ook in een fabriek zijn of werkplaats of op de steigers, een plek waar medewerkers met machines werken. Dan spreek je eerder over de werkvloer.

Ergonomie werkplek

Het is belangrijk dat elke werkplek of werkvloer ergonomisch aangepast is en aansluit bij de werkzaamheden van de betreffende medewerker. Werkzaamheden kunnen fysiek belastend, geestelijk belastend maar ook repeterend zijn. Juist voor medewerkers die dit soort werk uitvoeren en voor medewerkers die mentale klachten hebben, waarvan de oorzaak met het werk te maken hebben, is een werkplekonderzoek cruciaal.

Door de werkplek ergonomisch aan te passen en door eventueel organisatorische veranderingen in het werkproces door te voeren en/of door herschikking van het takenpakket kan de medewerker weer gezond en veilig functioneren.

Werkplek onderzoek en werkplekadvies

De Arbo-wetgeving verplicht werkgevers tot het uitvoeren van een gedetailleerde risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van arbeidsbelasting (= fysieke en psychische belasting binnen het werk). In veel gevallen een lastige klus. Vooral als men jaren in een organisatie werkt worden de risico’s niet meer direct gezien en snel als inherent aan het werk beschouwd.

Preventned kan voor een organisatie met behulp van het onderzoek ‘Arbeid& Belasting’ een overzichtelijk beeld van de arbeidsbelasting in het werk geven. Waar wordt een risico gelopen op het ontstaan van klachten en verzuim en op welke wijze kan dit voorkomen worden?

Samen met de organisatie wordt gekeken op wat voor manier de oplossingen het meest efficiënt en effectief in de praktijk gebracht kunnen worden.

Het onderzoek vindt plaats op basis van een taakanalyse die samen met de medewerkers van de organisatie wordt uitgevoerd. De onderzoeker oriënteert zich in deze fase op het werk, de werkomgeving, de werkorganisatie en de hulpmiddelen. De taakanalyse wordt uitgevoerd per functie. Doel is om een overzicht te krijgen van de aard en duur van handelingen per functie. De in de taakanalyse onderscheiden handelingen worden met werknemers besproken om een overzicht te krijgen van de ervaren belasting. Door middel van een objectieve toetsing worden de gesignaleerde knelpunten vergeleken met normen en richtlijnen.

Werkplekadvies

Voor de knelpunten worden oplossingen aangedragen die onder te verdelen zijn in de hoofdcategorieën organisatie, werkplek en gedrag. De oplossingen worden besproken met leidinggevenden en werknemers en getoetst op haalbaarheid.

Het implementatie traject komt hierbij ook aan de orde. Wij stimuleren, coördineren en begeleiden het veranderingsproces op de werkvloer en hechten dan ook veel waarde aan de mening en ervaring van werknemers. Dit doen wij middels participatieve ergonomie: in teamverband (werknemers, leidinggevenden en specialisten van Preventned) werken aan het optimaliseren van de ergonomische omstandigheden en het beperken van risicovolle arbeidsbelasting.

Meer weten over onze interventies, neem dan contact met ons op